skip to content
Càmeres davant el Parlament Europeu
Càmeres davant el Parlament Europeu
 
23/11/2022

Ucraïna, energia i recuperació, prioritats del pressupost de la UE per a 2023

• La presidenta Metsola ha signat el pressupost de la UE per l’any que ve
• Més de 1.000 milions extra respecte a la proposta de la Comissió, amb èmfasi en ajuda humanitària, Erasmus+ i infraestructures
• El pressupost total ascendeix a 186.000 milions d’euros en compromisos i 168.700 milions en pagaments

La presidenta del PE, Roberta Metsola, firma el pressupost de la UE per a 2023 després d'aprovar-lo al ple © Unión Europea 2022
La presidenta del PE, Roberta Metsola, firma el pressupost de la UE per a 2023 després d'aprovar-lo al ple © Unión Europea 2022

Els eurodiputats han aconseguit reforçar en el pressupost de la UE de l’any que ve el suport per a mitigar les conseqüències de la guerra d’Ucraïna i impulsar la recuperació postpandèmica.

En un acord amb els estats membres assolit dilluns, 14 de novembre, el Parlament va obtenir 1.050 milions d’euros per a les seves prioritats, per sobre d’allò proposat inicialment per la Comissió al projecte de pressupost. Els eurodiputats van incrementar el finançament de programes i polítiques que consideren vitals per a fer front a les conseqüències de la guerra a Ucraïna i la crisi energètica, contribuint a la recuperació posterior a la pandèmia i reforçant les transicions ecològica i digital, en consonància amb les prioritats establertes pel Parlament en les orientacions per a 2023.

El pressupost fou secundat per 492 eurodiputats, mentre que 66 hi van votar en contra i 46 es van abstenir.

Conseqüències de la guerra a Ucraïna

Els eurodiputats han obtingut finançament addicional per als programes següents:

Energia i clima

Els eurodiputats han aconseguit augmentar el finançament per a fomentar la independència energètica de la UE i donar suport als ciutadans i les pimes amb les factures energètiques elevades, alhora que s’impulsa la transició ecològica i la biodiversitat. Els programes amb suport addicional inclouen:

  • El programa d’investigació Horitzó Europa (10 milions d’euros més).
  • El Mecanisme «Connectar Europa», que finança la construcció de xarxes transeuropees de transport i energia d’alta qualitat i sostenibles (103,5 milions d’euros addicionals).
  • El programa LIFE de medi ambient i acció pel clima (30 milions d’euros extra).

Les lliçons de la pandèmia: salut, millor preparació, cultura i valors

El Parlament va cancel·lar la retallada de 200 milions d’euros plantejada pel Consell al programa UE per la Salut i va aconseguir 7,5 milions d’euros més. En favor de més finançament, va argumentar que la pandèmia de la COVID-19 encara no s’ha acabat, de manera que cal continuar donant suport als sistemes nacionals de salut per tal que siguin més resilients. D’altres prioritats per les quals va lluitar el Parlament i va obtenir suport addicional inclouen:

Context

Atesa la necessitat de gestionar la feina i les mesures adoptades al llarg de diversos anys, el pressupost de la UE distingeix entre els crèdits de compromís (el cost de totes les obligacions jurídiques contretes durant l’exercici en curs, possiblement amb conseqüències en els exercicis següents) i els crèdits de pagament (diners efectivament desemborsats durant l’exercici en curs, en ocasions per a executar els compromisos contrets en exercicis anteriors).

Al voltant del 94% del pressupost de la UE es destina a ciutadans, regions, ciutats, agricultors i empreses.