skip to content
 
 
Càmeres davant el Parlament Europeu
Càmeres davant el Parlament Europeu
 

Economia col·laborativa: el Parlament Europeu demana regles clares

15/06/2017

La UE ha d'aprofitar els beneficis de l'economia col·laborativa, però garantint una competència justa i el respecte dels drets laborals i de les obligacions fiscals.

  • Protecció dels consumidors, respecte als drets laborals, les obligacions fiscals i la competència
  • Una estratègia europea clara i equilibrada
  • El 17% dels consumidors de la UE utilitzen plataformes d'"Economia col·laborativa"
 .
 .

El Parlament destaca la necessitat d'abordar les "zones grises" de la normativa que provoquen diferències significatives en les normes aplicables a nivell nacional i local i en la jurisprudència. Els nous models de negoci ofereixen des d’allotjament (Airbnb) fins a desplaçaments (Uber ) i serveis domèstics.

Els eurodiputats plantegen:

  • Distinció entre proveïdors particulars i professionals: criteris clars per diferenciar entre "pares" (ciutadans particulars que presten serveis de manera ocasional) i professionals, amb principis generals a nivell comunitari i llindars a nivell nacional (com per exemple, el nivell d'ingressos).
  • Drets dels consumidors: informar els consumidors sobre el règim jurídic aplicable a cada transacció i els seus drets; les plataformes col·laboratives han d'establir sistemes efectius per als procediments de reclamació i de resolució de litigis.
  • Responsabilitat: la Comissió Europea ha de precisar encara més i tan aviat com sigui possible el règim de responsabilitat de les plataformes col·laboratives.
  • Drets dels treballadors: condicions d'ocupació justes i respecte al seu dret a organitzar-se, a emprendre accions col·lectives i a negociar convenis col·lectius; han de poder beneficiar-se de la portabilitat de les avaluacions i de Ies qualificacions, que constitueixen el seu "valor al mercat digital".
  • Impostos: obligacions tributàries equiparables per a empreses que ofereixen serveis similars, siguin de l'economia tradicional o dels nous models de negoci; recerca de solucions efectives i innovadores, en col·laboració amb les plataformes, per garantir el pagament d'impostos.

L'economia col·laborativa no s’ha de veure com una amenaça per a l'economia tradicional, recalca el Parlament, que demana normes que contribueixin a promoure-la, en lloc de a restringir-la. La Cambra condemna, en aquest sentit , "la imposició de normes, per part d’algunes autoritats públiques, que persegueixen restringir l'oferta d'allotjaments turístics feta a través de l'economia col·laborativa".

La resolució, que no és vinculant, va ser aprovada amb 510 vots a favor, 60 en contra i 48 abstencions.

Declaració del ponent

Nicola Danti (S & D, Itàlia), responsable de la tramitació parlamentària del text, ha assenyalat: "és indispensable una estratègia europea sobre economia col·laborativa. L'objectiu ha de ser evitar que s'apliquin regles diferents a serveis similars, tant pel que fa a l’accés al mercat com pel que fa a la fiscalitat, per assegurar condicions de competència justa entre els operadors digitals i els tradicionals ".

Antecedents

Segons l'Eurobaròmetre, el 17% dels consumidors europeus han utilitzat serveis de l'economia col·laborativa, i un 52% coneix els serveis que s’ofereixen. Segons càlculs de la Comissió, l’allotjament de particular a particular és el sector més important en relació amb el comerç que genera, mentre que el transport és el sector amb més ingressos per plataforma

Aquesta resolució no legislativa és la resposta del Parlament a la comunicació de la Comissió de juny de 2016 sobre l'economia col·laborativa.