skip to content
 
 
Càmeres davant el Parlament Europeu
Càmeres davant el Parlament Europeu
 
25/03/2021

Qualitat de l'aire: el PE demana límits per a tots els contaminants perniciosos

El Parlament reclama una aplicació més estricta de la legislació europea sobre qualitat de l'aire i fixar noves restriccions a substàncies ara no regulades però que afecten la salut.

  • Les partícules ultrafines, el carboni negre, el mercuri i l'amoníac també han de restringir-se.
  • Creació d'una «llista d'observació» de substàncies que susciten preocupació per a la salut.
  • La pol·lució causa cada any més de 400.000 morts prematures a Europa.

Amb 425 vots a favor, 109 en contra i 153 abstencions, el ple va aprovar dijous un informe en el qual avalua com s'apliquen les directives sobre qualitat de l'aire. Els eurodiputats recorden que la pol·lució atmosfèrica continua sent el principal risc mediambiental per a la salut tant a la UE com a nivell global.

Les mesures comunitàries han aconseguit reduir les emissions i la concentració de la majoria de contaminants atmosfèrics, a més d'establir estàndards comuns i efectius sobre la presència d'agents contaminants. Però l'efecte ha estat menor en la reducció de la pol·lució i a mitigar les seves conseqüències sobre la salut, la qualitat de vida i el medi ambient.

El PE destaca que molts Estats membres encara no respecten els estàndards en vigor sobre qualitat de l'aire malgrat l'obertura de procediments d'infracció per la Comissió i ordres judicials reclamant el seu compliment, i insta els països i la Comissió a garantir el seu compliment.

Tots els contaminants perjudicials per a la salut han d'estar coberts

Els eurodiputats acullen amb satisfacció el compromís del Pacte Verd Europeu de revisar els estàndards de qualitat de l'aire i reclamen estendre'ls a tots els contaminants amb un impacte demostrat sobre la salut i el medi ambient, com les partícules ultrafines, el carboni negre, el mercuri i l'amoníac.

També demanen a la Comissió que estableixi una «llista d'observació» amb les substàncies o compostos que preocupen la població o la comunitat científica per motius de salut, com els microplàstics.

Finalment, destaquen la necessitat de garantir que la qualitat de l'aire es mesuri en llocs adequats per garantir una estimació correcta de la contaminació atmosfèrica i demanen un esforç per millorar la informació i sensibilització sobre la contaminació atmosfèrica.

Declaració del ponent 

Javi LÓPEZ (S&D, Espanya) va assenyalar: «Les directives sobre qualitat de l'aire només han aconseguit parcialment els seus objectius. Demanem per això a la Comissió que elevi la seva ambició en la pròxima revisió de les normes, en 2022, per aconseguir una aplicació efectiva, millor representativitat i transparència de la nostra xarxa de vigilància, i estàndards sobre qualitat de l'aire en línia amb les directrius de l'OMS i el consens científic. La UE no pot romandre impassible davant l'amenaça que suposa la contaminació atmosfèrica».

Context

L'avaluació de la Comissió sobre l'aplicació de les directives de qualitat de l'aire va concloure que han estat parcialment efectives per aconseguir els seus objectius globals de reduir la pol·lució i mitigar els seus efectes adversos, però que els estàndards sobre qualitat de l'aire continuen sent infringits, amb conseqüències importants per a la salut humana i el medi ambient.

La Comissió ha anunciat que presentarà al maig un pla de contaminació zero per a l'aigua, l'aire i el sòl, com a part del Pacte Verd.