skip to content

Cookies en la web de la UE

Usamos cookies para ofrecer una experiencia óptima. Seguirá recibiendo cookies si no cambia su configuración. Puede controlar y suprimir cookies siempre que lo desee.

Continuar
 
 
 

Sala de Premsa: Guia per a Periodistes

El Parlament Europeu atorga una gran importància al treball que realitzen els mitjans de comunicació. Per a contribuir a un dels seus objectius prioritaris, el de ser una Institució accessible i transparent, l'Oficina del Parlament Europeu a Espanya ha dissenyat aquesta Guia per a periodistes espanyols, que oferix informació sobre: