skip to content
 

Efter covid-19: hur ser jämställdheten i Europa ut?

03-03-2022
 .
Panelsamtal om jämställdheten efter Covid-19
Panelsamtal om jämställdheten efter Covid-19
 

Välkommen till ett digitalt panelsamtal den 11 mars.

 .

Har det ökade distansarbetet i spåren av covid-19-pandemin  påverkat jämställdheten i arbets­livet? Hur har kvinnors och mäns mentala hälsa påverkats under den utdragna pandemi­perioden? Vad innebär ökningen av obetalt vård- och omsorgsarbete i hemmet under covid-19 för jämställdheten i Sverige och EU?

Ett av EU:s grundläggande mål är jämställdhet mellan kvinnor och män, och Europa­parla­mentet arbetar kontinuerligt för att jämställdheten i EU ska öka. Vad vet vi om hur covid-19-pandemin har påverkat kvinnor och män, till exempel vad gäller de för-  och nackdelar som distansarbete innebär? Hur har kvinnors och mäns mentala hälsa påverkats under pandemin?  Har covid-19 inneburit att kvinnor fått ta ett ännu större ansvar för vård och omsorg i hemmet?

Välkommen till ett panelsamtal där vi diskuterar dessa frågor med Europaparlamentarikerna  Abir Al-Sahlani (C), Heléne Fritzon (S), Arba Kokalari (M) och Jessica Stegrud (SD), samt Therese Svanström, ordförande för TCO och Charlotta Stern, professor och VD på Ratio.

Datum: Fredag 11 mars 2022
Tid: Kl. 10.00–11.30
Plats: Europaparlamentets Youtubekanal https://youtu.be/CW7GeEARTe0