skip to content
 

Europadagen 2022

26-04-2022
 .
Europadagen 2022
Europadagen 2022
 

Välkommen att fira Europadagen den 9 maj med oss!

 .

På Europadagen arrangerar Europaparlamentets kontor i Sverige, tillsammans med bland andra EU-kommissionens representation och Regeringskansliet, ett stort Europadagsfirande på Kulturhuset i Stockholm.

På programmet står viktiga och aktuella frågor som kriget i Ukraina, europeisk klimatomställning, EU:s inre marknad och ungas demokratiska engagemang. Deltar gör bland andra Europaparlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jytte Guteland (S) och Jessica Polfjärd (M).

Europadagsfirandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Ingen anmälan krävs. Välkommen att delta på plats eller digitalt. Se program nedan.

Datum: 9 maj
Tid: Kl.09.45–15.00
Plats: Studion, Kulturhuset i Stockholm, entré på gatuplan och digitala livesändningar 

PROGRAM

09.45-10.05 Inledning och körsång

Dagen inleds av konferenciererna Karin Flordal, utbildningsansvarig Sieps Emma Wedner och Isak Öhrlund, ungdomsrepresentanter i EU:s ungdomsdialog

Sånger framförs av Adolf Fredriks skolklasser under ledning av Marcus Josephson

10.05-10.55 Europa i en ny tid

Ett levande panelsamtal kring de mest aktuella frågorna kopplat till hur läget i Europa ser ut just den 9 maj och vad det innebär för EU och samarbetet i stort. Fokus på det ändrade säkerhetspolitiska läget i Europa.

Moderator: Göran von Sydow, direktör Sieps

Panel: Hans Dahlgren, EU-minister, Karin Karlsbro (L), Europaparlamentet, Noura Berrouba, ordförande i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Christian Danielsson eller Annika Korzinek, chef EU-kommissionen Sverige, Etienne de Gonneville, ambassadör för Frankrike.

Följ samtalet digitalt här.

11.05-11.45 Europeisk klimatomställning i orostider – hur klarar vi produktionen och jobben?

EU började som en kol- och stålunion för att säkra freden. Ungefär sjuttio år senare är en av unionens största utmaningar att uppnå klimatneutralitet, bl.a. genom att ersätta olja, kol och gas med mer hållbara energislag. Hur kan EU genomföra klimatomställningen och samtidigt klara produktionen och jobben? Vilka är de avgörande faktorerna för att nå målen? Hur påverkar det försämrade säkerhetsläget i Europa klimatomställningen? Välkommen till ett samtal med flera olika vinklar på problem och möjligheter!

Moderator: Mats Engström, senior rådgivare Sieps

Panel: Jessica Polfjärd (M) och Jytte Guteland (S), Europaparlamentet, Christian Danielsson eller Annika Korzinek, chef EU-kommissionens kontor, Therese Guovelin förste vice ordförande LO, Liisa Raasakka, chef för EIB Sverige.

Följ samtalet digitalt här.

11.50-12.20 Lunchmingel 30 min med förtäring

12.20-13.00 Vad är grejen med EU:s inre marknad? - Om fred, handel och fri rörlighet

EU:s inre marknad fyller snart 30 år men dess fördelar är fortsatt okända bland många. Kriget i vår närhet påminner oss om den inre marknadens betydelse, inte bara för handel och utbyte, utan även för fred och stabilitet i Europa. Handel som garant för fred var ursprunget till bildandet av den Europeiska gemenskapen som sedan fördjupades till EU:s inre marknad. I spåren av pandemin har nya hinder uppstått för den fria rörligheten, då det inte gått att arbeta, resa eller handla som tidigare. Samtidigt har Brexit och ökade kostnader e-handel visat hur öppna marknader och fri rörlighet är positivt för både samhälle och individ. Vilken betydelse har den fria rörligheten för unga specifikt och för Sveriges ekonomi och arbetsmarknad i stort?  Kom och lyssna på tips och erfarenheter och ställ gärna frågor till deltagarna!

Moderator: Simon Vikström, föreläsare och entreprenör

Panel: Arba Kokalari, Europaparlamentariker, Waltraud Heinrich, samordnare för SOLVIT, Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor Svenskt Näringsliv, Oscar Wåglund Söderström, internationell chef TCO.

Följ samtalet digitalt här.

13.05-14.00 Hur kan vi värna vår europeiska demokrati?

Inledningsanförande av Jeanette Gustafsdotter, kulturminister

Det finns oroande antidemokratiska tendenser idag som hotar det demokratiska och öppna Europa vi vill se. Hot och våld som riktas mot samhällets institutioner eller enskilda förtroendevalda och tjänstemän är ett hot mot det demokratiska samhället och höjer också tröskeln för unga att engagera sig i samhällsfrågor. Utvecklingen undergräver EU:s gemensamma värden och grundläggande rättigheter.

Hur kan vi motverka hat och hot, främja det goda samtalet och värna om vår europeiska demokrati?

Moderator: Karin Flordal, Sieps

Panel: Kristoffer Tamsons, rapportör vid Europarådets lokala och regionala kongress om hat och hot mot förtroendevalda, Göran Arrius ordförande för Saco, Noura Berrouba, ordförande för LSU (tba), Lena Nyberg generaldirektör för MUCF och Anna Lena Pogulis projektledare SKR

Följ samtalet digitalt här.

14.00-14.15 Sammanfattning / avslutning av konferenciererna Karin Flordal, utbildningsansvarig Sieps, Emma Wedner och Isak Öhrlund, ungdomsrepresentanter i EU:s ungdomsdialog.

Ca 14.15 Årets europé

Europarörelsens ordförande delar ut pris till årets europé

Arrangörer:

Europaparlamentets representationskontor i Sverige

Europeiska investeringsbankens kontor i Sverige

Kommerskollegium

Kommissionens representationskontor i Sverige

Landsorganisationen i Sverige, (LO)

Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Regeringskansliet

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)

Svenskt Näringsliv

Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)

Tjänstemännens centralorganisation (TCO)