skip to content
 

Stigande energipriser – vad kan EU göra?

21-01-2022
 .
Panelsamtal om stigande energipriser
Panelsamtal om stigande energipriser
 

Energifrågan har hamnat högt upp på den politiska agendan både på EU-nivå och i Sverige. Välkommen till ett digitalt panelsamtal den 28 januari.

 .

Under vintern har priserna på energi runt om i Europa nått rekordhöga nivåer. Medborgare och företag känner tydligt av prisökningarna, vilka också riskerar att få vidare effekter på inflationen och återhämtningstakten i pandemin.

Vilka är orsakerna till de stigande energipriserna? Hur påverkar de stigande priserna medborgare och näringsliv i Sverige och i EU? Vilken roll kan och bör kärnkraften spela - eller inte spela - i det svenska och europeiska elförsörjningssystemet? Vad kan – och bör – EU göra på kort och lång sikt för att bidra till en långsiktig och hållbar energiförsörjning? Hur påverkas Sveriges och EU:s klimat- och energiomställning?

Välkommen till ett digitalt panelsamtal med svenska Europaparlamentariker samt representanter för Svenska Kraftnät, Vattenfall AB, Energimarknadsinspektionen  och Svenskt Näringsliv.

Datum: 28 januari
Tid: Kl. 10.00–11.30
Plats: Europaparlamentets kanal på YouTube

Medverkande:
Erik Bergkvist, Europaparlamentariker (S)
Jakop Dalunde, Europaparlamentariker (MP)
Jessica Stegrud, Europaparlamentariker (SD)
Emma Wiesner, Europaparlamentariker (C)
Anja Alemdar, chef för Public & Regulatory Affairs, Vattenfall
Niclas Damsgaard, Chefstrateg, Svenska Kraftnät
Marie Knutsen-Öy, Ansvarig Energipolicys, Svenskt Näringsliv
Johan Roupe, Verksjurist, Energimarknadsinspektionen