skip to content
 
 
 

Förväntningarna på EU är stora – hur bör långtidsbudgeten utformas?

09-12-2019
 .
Seminarium om EU:s långtidsbudget
Seminarium om EU:s långtidsbudget
 

Klimatomställning, jobb, forskning och utveckling...hur ska EU:s budget användas för att uppfylla medborgarnas förväntningar? Panelsamtal i Europahuset i Stockholm den 13 december.

En kommande opinionsundersökning visar att EU-medborgarna har förväntningar på att EU ska leverera lösningar på en rad olika områden. Bland svenskarna i undersökningen ligger frågor som rör klimatet, jobb, sociala frågor och forskning i topp. Men dessa utmaningar går inte att ta sig an utan ekonomiska muskler. Vilka frågor ska prioriteras och var ger EU-politiken det största mervärdet i förhållande till insatsen? Vad tycker Europaparlamentet, som är en av huvudparterna i diskussionen om hur EU:s gemensamma resurser?

Inför de fortsatta förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för åren 2021-27 bjuder vi in till ett panelsamtal mellan Europaparlamentarikerna Fredrick Federley (C) och Karin Karlsbro (L) om hur de anser att EU-budgeten ska användas. Medverkar i samtalet gör också Daniel Tarschys, senior rådgivare på Sieps, Maria Lindholm, analytiker på Vetenskapsrådet samt Stefan Nyström, chef för klimatavdelningen på Naturvårdsverket. Välkomna att lyssna och ställa frågor!

Samtalet kommer att sändas på Europaparlamentets Facebooksida: https://www.facebook.com/Europaparlamentet

Datum:            Fredag den 13 december 2019
Tid:                  Kl. 12.00–13.00 (registrering och lunchbuffé från kl. 11.15)
Plats:               Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm

Obligatorisk anmälan här: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/13decemberMFF