skip to content
 
 
 

Europaparlamentet upphandlar översättningstjänster

21-03-2019
 .
Översättning
Översättning
 

Europaparlamentets generaldirektorat för översättning (GD TRAD) har offentliggjort en ny anbudsinbjudan för översättningstjänster. Sista datum för inlämning av anbud är den 16 april 2019.

Anbudsinbjudan gäller översättning till 19 målspråk: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, portugisiska, slovakiska, slovenska, svenska, tjeckiska och ungerska.

Europaparlamentet leder denna interinstitutionella upphandling som ska täcka in följande fyra EU-institutioners och EU-organs frilansbehov: Europaparlamentet, Europeiska revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska regionkommittén.

För varje målspråk eller del ska enligt anbudsinbjudan upp till fem ramavtal undertecknas från och med januari 2020. Avtalen kan förnyas årligen och varar i högst fem år.

Meddelandet om upphandling och upphandlingsdokumenten offentliggörs på plattformen TED (Tenders Electronic Daily) på följande webbplats:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4570

 
Europaparlamentet på sociala medier
Europaparlamentet på sociala medier
 .