skip to content
 
 
 

Högnivåkonferens i Bryssel: FN:s barnkonvention firar 30 år

05-11-2019
 .
FN:s barnkonvention firar 30 år
FN:s barnkonvention firar 30 år
 

Den 20 november arrangerar Europaparlamentet en högnivåkonferens i Bryssel för att uppmärksamma att barnkonventionen fyller 30 år.

Alla barn är lika mycket värda. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Detta är några av de grundläggande bestämmelserna som står i FN:s konvention om barns rättigheter, som ska säkerställa att dessa bättre skyddas världen över. Europaparlamentet strävar efter att skydda och främja dessa rättigheter, även utanför Europas gränser. 

Tillsammans med drottning Mathilde, hedersordförande för UNICEF Belgien, David Sassoli, Europaparlamentets talman och Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens tillträdande ordförande, kommer deltagarna diskutera vilka framsteg som har gjorts under de 30 åren och vilka utmaningar den yngre generationen står inför i en global och digitaliserad värld.

Var med och diskutera dessa viktiga och grundläggande rättigheter och ta del av intressanta panelsamtal.

När: 20 November kl. 14.30—17.30

Var: Europaparlamentet i Bryssel

 

Anmäl dig senast 13 november:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLC-CHILD-RIGHTS-2019 (myndig)

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLC-CHILD-RIGHTS-2019-M (icke myndig)

 

Det går även att följa konferensen live på Europaparlamentets hemsida.

Länk till mer information och programmet: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/programme-of-hlc-on-child-rights-convention.pdf   

#EUforChildren

 

 
 .