skip to content
 
 
 

Inbjudan till seminarium: Europa 1919: ”Aldrig mera krig” — en fåfäng förhoppning

Seminariet kommer att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand här: https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/aktuellt/play-fran-europahuset.html

24-10-2019
 .
Stilleståndsdagen
Stilleståndsdagen
 

Seminariet är fulltecknat! Vi kommer att spela in seminariet och lägga upp det på vår webbplats i efterhand:  https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/aktuellt/play-fran-europahuset.html

Svenska Paneuropaföreningen och Svenska Europarörelsen har på senare år tillsammans med Europeiska kommissionens och Europaparlamentets kontor i Sverige arbetat för att öka förståelsen för första världskriget 1914–1918 och dess roll i Europas historia. Det har bl.a. skett genom att uppmärksamma vapenstilleståndsdagen, den 11 november, då sammankomster arrangerats med seminarier, föredrag och kulturmanifestationer under den paroll som skapades i samband med krigsslutet 1918 – ”Aldrig mera krig!”

 

Som vi vet kom denna förhoppning inte att infrias.

 

För att belysa första världskrigets inverkan på den vidare historieutvecklingen – från den mellankrigstid och det andra världskrig som tillsammans utgjorde 1900-talets trettioåriga krig, via det kalla kriget och utvecklingen efter 1989 – bjuder vi in till ett seminarium.

 

Program

Urkatastrofen – Första världskrigets plats i den moderna historien
- Professor Klas-Göran Karlsson, författare till flera uppskattade böcker i ämnet 

Arbetarrörelsens svikna fredsförhoppningar – Ett exempel från Sverige
- Ambassadör Anders Oljelund
1989 – Året då historien inte tog slut
- SVT Nyheters utrikesredaktör, Ingrid Thörnqvist  

Diskussion
- Moderator Ambassadör Mats Åberg      

Datum: Måndag den 11 november 2019
Tid:
Kl. 11.00–13.00 (registrering, kaffe från kl. 10.30, buffélunch efter seminariet)
Plats:
Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm   

 

 

 
 .