skip to content
 
 
 

Kombitrafik – ett sätt att nå klimatvänligare transporter i EU?

21-11-2019
 .
Seminarium om kombidirektivet
Seminarium om kombidirektivet
 

Välkommen till Europahuset i Stockholm den 6 december på ett panelsamtal om översynen av EU:s regler för kombinerade transporter. 

En väl fungerande transportmarknad är avgörande för att EU:s inre marknad ska fungera som tänkt, men hur kan godstransporter bli klimatvänligare? Vilka förutsättningar och hinder finns för en utvecklad kombitrafik och hur frågan ihop med diskussionen om arbets- och konkurrensvillkor i transportbranschen?

Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) är Europaparlamentets ansvarige för den pågående översynen av EU-reglerna för kombitrafik, vilket bl.a. innebär att han har en ledande roll i förhandlingarna med medlemsländernas regeringar om hur det nya kombitrafikdirektivet ska se ut. Hur går diskussionerna om direktivet på EU-nivå och i Sverige? Välkommen att diskutera frågorna med Johan Danielsson och företrädare för transportbranschen och berörda myndigheter!

Datum:            Fredag den 6 december 2019
Tid:                  Kl. 10.00–11.30 med lunch efteråt (registrering från kl. 09.30)   
Plats:               Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm

Medverkande:
Johan Danielsson, Europaparlamentariker (S)
Mattias Andersson, utredare Transportstyrelsen
Magnus Falk, internationell politisk sekreterare Transportarbetareförbundet
Maria Lindh, Näringspolitisk expert, EU-rätt och transporter Transportföretagen
Petter Åsman, chef Gods och ITS Trafikverket
M.fl.

Obligatorisk föranmälan här: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/anmalan6december