skip to content
 
 
 

Vilken makt och vilket inflytande har kvinnor i politiken?

22-02-2019
 .
Kvinnor i politiken
Kvinnor i politiken
 

Hur ser kvinnors politiska makt och inflytande ut idag - i Sverige och i Europa? Vad kan göras för att öka kvinnors politiska deltagande och inflytande? Välkommen på ett panelsamtal i Europahuset i Stockholm på Internationella kvinnodagen, den 8 mars.

EU:s jämställdhetsprincip är ett av EU:s grundläggande värden och understryker att unionen, i all sin verksamhet, ska ”syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem”. Men hur är det ställt med jämställdheten, när det är 200 fler män än kvinnor i Europaparlamentet, när tio av EU:s 28 medlemsländer i sina nationella parlament har en andel kvinnor som understiger 20 procent och när bara några få av ländernas regeringschefer är kvinnor? I vilken riktning påverkar det beslutfattandet och kvaliteten på besluten? Hur ser det långsiktiga arbetet med att implementera EU:s jämställdhetsprincip ut?


Med EU-valet den 26 maj i sikte diskuterar vi: Vad kan vi göra på olika politiska nivåer – i Sverige och i Europa – för att det ska bli fler kvinnor i beslutfattande ställningar? Vilka vägar framåt ser representanter för de politiska partierna?

Medverkande:
Malin Björk, Europaparlamentariker (V)
Linnéa Engström, Europaparlamentariker (MP)
Maria Nilsson, riksdagsledamot (L)
Nasra Ali, förbundsordförande S-studenter
Louise Grabo, första vice ordförande Centerns Ungdomsförbund
Arba Kokalari, ledamot förbundsstyrelsen Moderaterna i Stockholms stad

Datum: Fredag den 8 mars 2019
Tid: Kl. 09.00–10.30 (registrering, kaffe och smörgås från kl. 08.30)
Plats: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm

Obligatorisk föranmälan här: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/europahusetmars

Panelsamtalet sänds av Sveriges Television.

 
Europaparlamentet på sociala medier
Europaparlamentet på sociala medier
 .