skip to content
 
 
 

Avgörande läge för EU:s nya klimatlag – välkommen att lyssna och ställa frågor till de ansvariga Europaparlamentarikerna

25-09-2020
 .
Medverkande ledamöter
Medverkande ledamöter
 .

I början av september röstade en knapp majoritet av ledamöterna i Europaparlamentets miljöutskott för en ny klimatlagstiftning som ska minska Europas utsläpp av växthusgaser med 60 procent till år 2030 (tidigare klimatmålet var 40 procent). Om hela Europaparlamentet antar klimatlagen i oktober och en majoritet av medlemsländerna också godkänner lagstiftningen kommer det att innebära en stor omställning för alla samhällssektorer i EU:s medlemsländer.

Inför omröstningen pågår dock en politisk kamp, både i Europaparlamentet och mellan medlemsländernas regeringar. Åsikterna går isär på fler områden, till exempel huruvida det nya målet för 2030 är nödvändigt för att EU ska vara klimatneutralt år 2050, hur utfasningen av den fossila ekonomin ska genomföras samt om handeln med utsläppsrätter ska utökas till att omfatta alla transporter, sjöfart och jordbruk. Vad innebär det i så fall för den ekonomiska återhämtningen? Ska de länder som är mer beroende av fossila energislag få stöd för sin omställning och vad skulle det kosta? Räcker en minskning med 60 procent 2030 om den globala uppvärmningen ska begränsas till 1.5 grader?

På torsdag den 1 oktober klockan 15.00-16.00 diskuterar vi dessa frågor tillsammans med två av miljöutskottets Europaparlamentariker och vi hoppas att du vill vara med. I samtalet medverkar Jytte Guteland (S), Europaparlamentets huvudförhandlare för klimatpaketet, och Pär Holmgren (MP) som kommer att berätta om deras respektive arbete med klimatlagen, vilka utmaningar de ser och vad de anser vara de viktigaste prioriteringarna.

Samtalet är öppet för alla i nätverket "Tillsammans i Europa" och hålls på Zoom. Är du inte medlem i nätverket eller har en vän som vill delta? Ni är välkomna att gå med i nätverket på www.tillsammansieuropa.eu och därefter anmäla er till eventet.

Varmt välkommen att lyssna, kommentera och ställa frågor!

Anmäl dig här senast den 30 september.