skip to content
 
 
 

Covid-19: Hur efterlevs rättsstatsprincipen i EU-länderna?

17-04-2020
 .
Tobias Tobé, Hans Dahlgren och Evin Incir
Tobias Tobé, Hans Dahlgren och Evin Incir
 

Panelsamtal i SVT 2 den 21 april kl. 15.00

Coronapandemin har lett till att EU:s medlemsländer vidtagit stora – i vissa fall mycket omfattande – åtgärder för att skydda sina befolkningar från att bli smittade av viruset. Hur rimmar de åtgärder som medlemsländerna vidtagit för att bekämpa coronapandemin med EU:s grundläggande värderingar och rättsstatsprincipen?  Vilka medel har EU för att tillrättavisa medlemsstater som inte respekterar rättsstatens princip? Hur kan EU:s rättsstatliga verktyg stärkas och utvecklas?

Välkommen att lyssna till EU-minister Hans Dahlgren, Europaparlamentarikerna Evin Incir (S) och Tomas Tobé (M) samt Göran von Sydow, direktör och chef för Sieps. Samtalet modereras av Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige.

 

Datum:

Tisdag 21 april

Tid:

Kl. 15.00-16.00

Plats:

SVT Forum /SVT 2

SeminariebannerBanner med logga och hashtag
Seminariebanner