skip to content
 
 
 

Den europeiska gröna given - löser vi klimatkrisen nu?

16-01-2020
 .
Vindkraftverk
Vindkraftverk
 

Svarar investeringarna i den gröna given upp mot klimatmålen? Vad får klimatomställningen för konsekvenser för svenska samhällsaktörer? Hur ser vi till att resten av världen också minskar sina utsläpp? Välkommen till Europahuset i Stockholm den 24 januari på ett panelsamtal om den gröna given.

Europeiska unionen ska bli den första klimatneutrala världsdelen till år 2050. EU-kommissionen föreslår i den gröna given att klimatpolitiken blir EU:s nya tillväxtstrategi. Europaparlamentet välkomnade i veckan den nya given men vill samtidigt höja ambitionsnivån med högre och tydligare etappmål.

Den 24 januari bjuder Europaparlamentets kontor och EU-kommissionen i Sverige in till en paneldiskussion med:

Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker för Moderaterna
Jessica Stegrud, Europaparlamentariker för Sverigedemokraterna
Jens Holm, Riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Annika Wäppling Korzinek, Biträdande chef för EU-kommissionen i Sverige
Lina Håkansdotter, Chef för Hållbarhet och Infrastruktur på Svenskt Näringsliv
Johanna Sandahl, Ordförande i Naturskyddsföreningen
Gregor Vulturius, Forskare på Stockholm Environment Institute

Panelsamtalet modereras av Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige.

Datum:
Fredag den 24 januari 2020
Tid:
Kl. 09.00–10.30 med frukostbuffé (registrering från kl. 08.30)
Plats:
Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm

Anmäl dig här: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/seminarium24januari2020

Seminariet livesänds och går att se i efterhand på vår facebooksida.