skip to content
 
 
 

EU:s nya kemikaliestrategi – hur påverkas Sverige?

24-11-2020
 .
Färgburkar
Färgburkar

Välkommen till ett digitalt panelsamtal den 1 december 2020

 .

En viktig del i omställningen till ett hållbart och klimatneutralt samhälle rör de kemikalier som finns överallt i vår vardag, bland annat i leksaker, kosmetika och i byggnader.  Undersökningar visar att 84 procent av invånarna i EU oroar sig för hur olika kemikalier påverkar deras hälsa, och 90 procent bekymrar sig för hur kemikalierna påverkar miljön. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_331 

Av den anledningen har EU-kommissionen nyligen presenterat en strategi för hur utvecklingen och användningen av kemikalier ska ställas om så att den bidrar till det långsiktiga målet om en giftfri miljö. Strategin aviserar bl.a. skärpt kemikalielagstiftning, som Europaparlamentet kommer att vara med och besluta om.

Vad innebär den nya kemikaliestrategin? Hur får vi bort skadliga ämnen, hur kan vi minimera och begränsa exponeringen för kemikalier som vi inte klarar oss utan i dagsläget, och hur utvecklar vi säkra och hållbara kemikalier? Och hur påverkas Sveriges natur, konsumenter och de olika aktörerna inom kemikalieindustrin och resten av näringslivet?

Datum: Tisdag 1 december
Tid: Kl. 13.30–15.00
Plats: Europaparlamentets Facebook-sida.

Medverkande:
Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S)
Gunvor G Ericson, statssekreterare Miljödepartementet
Per Ängquist, generaldirektör Kemikalieinspektionen
Urban Boije af Gennäs, expert Kemikalieinspektionen
Annika Wäppling Korzinek, chef politisk rapportering EU-kommissionens representation i Sverige
Marianne Hedberg, miljöexpert Byggföretagen
Kristina Neimert Carne, sakkunnig IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Frida Hök, biträdande chef Internationella kemikaliesekretariatet Chemsec

Moderator: Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige