skip to content
 
 
 

EU:s nya migrations- och asylpakt : hur ska förslagen bli verklighet?

06-11-2020
 .
Medverkande i panelen
Medverkande i panelsamtalet

Digitalt panelsamtal fredagen den 13 november.

 .

En av de svåraste frågorna för EU-länderna att enas om är en gemensam politik för migration och asyl. Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson presenterade i slutet av september  ett förslag till en ny migrations- och asylpakt, som dels bygger vidare på den nuvarande politiken, dels har nya inslag. Pakten innehåller bl.a. förslag som ska leda till en gemensam europeisk ram för migrations- och asylhantering, ett system för krisberedskap och krishantering, integrerad gränsförvaltning och stärkt kamp mot smuggling  av migranter.

Migrations- och asylpakten, inklusive några skarpa lagförslag, ska nu behandlas av Europaparlamentet och medlemsländerna, som behöver komma överens för att få nya regler på plats. Hur går diskussionerna om förslaget och vilka blir de svåraste frågorna i de kommande förhandlingarna? Kommer alla EU-länder att acceptera förslagen? Och hur påverkas Sveriges asyl- och migrationspolitik av besluten på EU-nivå?

Medverkande:
Abir Al-Sahlani, Europaparlamentariker (C)
Alice Bah Kuhnke, Europaparlamentariker (MP)
Malin Björk, Europaparlamentariker (V)
Tomas Tobé, Europaparlamentariker (M)
Charlie Weimers, Europaparlamentariker (SD)
Rikard Larsson, riksdagsledamot (S)
Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Samtalet modereras av Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige

Datum:
Fredag 13 november
Tid:
Kl. 10.30–12.00
Plats:
Europaparlamentets Facebook-sida