skip to content
 
 
 

Hur bör EU:s långtidsbudget revideras för att främja återhämtningen efter covid-19-pandemin?

25-05-2020
 
Banner till MFF paneldebatt
Banner till MFF paneldebatt

Digitalt panelsamtal på SVT Forum fredagen den 29 maj kl. 12.03

Den 27 maj presenterar EU-kommissionen ett reviderat förslag till långtidsbudgeten 2021-2027 och ett återhämtningspaket för att hantera den ekonomiska tillbakagången i medlemsländerna till följd av covid-19-krisen. I en resolution som Europaparlamentet antog i maj, krävde ledamöterna ett robust paket som fokuserar på medborgarnas behov, och vidhöll att en ny återhämtningsfond inte får leda till en minskad långtidsbudget.

Hur stor ska budgeten vara? Hur ska pengarna omfördelas och varifrån ska pengarna komma? Vilka politikområden ska prioriteras och vad händer om budgeten inte antas i tid? Välkommen att lyssna till Europaparlamentarikerna Jakop Dalunde (MP), Heléne Fritzon (S), Karin Karlsbro (L) och Jörgen Warborn (M) samt Ulrika Bergelv, avdelningschef för EU-revision vid Ekonomistyrningsverket och Daniel Tarschys, statsvetare och senior rådgivare vid Sieps m.fl. Moderator är Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige.

Datum: Fredag 29 maj
Tid: 12.03-13.00
Plats: SVT 2/ SVT Forum

 

Vill du få en överblick av vad som händer i Europaparlamentet varje vecka? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu

Senaste nytt från Europaparlamentets kontor i Sverige fås på Twitter & Facebook