skip to content
 
 
 

Offentlig upphandling COMM/SUBV/2020/E

28-07-2020
 
Inspirationstavla
Inspirationstavla

Europaparlamentet erbjuder delfinansiering av projekt riktade mot ungdomar och civilsamhället med syfte att öka engagemanget i den europeiska demokratin. Aktörer från civilsamhället kan ansöka. Sista ansökningsdatum är den 30 september.