skip to content
 
 
 

Klimatneutralitet 2050 – hur når vi dit?

24-09-2020
 
Ledamöter som medverkar i paneldebatten
Ledamöter som medverkar i paneldebatten

Digitalt panelsamtal den 28 september kl.10.30-12.00 om EU:s klimatlag.

Ett av de absolut viktigaste målen för EU är att nå ett klimatneutralt samhälle senast 2050. Just nu diskuteras ett förslag till en ny europeisk klimatlag, som lägger fast de formella ramarna för omställningsarbetet. I början av oktober väntas Europaparlamentet rösta om sin ståndpunkt, och därefter vidtar förhandlingar med medlemsländerna innan den nya lagen kan börja gälla. En av knäckfrågorna är hur mycket utsläppen av växthusgaser bör minska till 2030, för att nå klimatneutralitet år 2050.

Enligt förslaget från parlamentets miljöutskott, med Europaparlamentariker Jytte Guteland (S) som s.k. huvudförhandlare, måste EU och alla medlemsstater bli klimatneutrala senast 2050, med ett viktigt delmål om att till 2030 minska utsläppen med 60% jämfört med 1990 års nivåer. Hur kommer Europaparlamentet att rösta om förslaget, och vad innebär det kommande beslutet om klimatlagen för Sverige, andra medlemsländer och de samhällssektorer som berörs? Och hur påverkar målet om klimatneutralitet den enskilde konsumentens vardag?

Medverkande:
Malin Björk, 
Europaparlamentariker (V)
Jytte Guteland,
 Europaparlamentariker (S), huvudförhandlare för klimatlagen
Pär Holmgren, 
Europaparlamentariker (MP)
Karin Karlsbro, 
Europaparlamentariker (L)
Jessica Polfjärd, 
Europaparlamentariker (M)
Jessica Stegrud, 
Europaparlamentariker (SD)
Annika Wäppling Korzinek,
 bitr. chef EU-kommissionens representation i Sverige
Johan Kuylenstierna,
vice ordförande Klimatpolitiska rådet
Jacob Lagercrantz, 
VD 2030-sekretariatet
Samtalet modereras av Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige ´

 

Datum:

Måndag 28 september

 

Tid:

Kl. 10.30 - 12.00

 

Plats:

 

Europaparlamentets Facebook-sida

 

 

Vill du få en överblick av vad som händer i Europaparlamentet varje vecka? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu

Senaste nytt från Europaparlamentets kontor i Sverige fås på Twitter & Facebook