skip to content
 
 
 

Digitalt samtal: Europa vid ett vägskäl - ekonomin, klimatet och rättsstaten

27-08-2020
 .
vägskäl
vägskäl
 .

Varje år håller EU-kommissionens ordförande ett tal till Europeiska Unionen i Europaparlamentet där hen presenterar kommissionens prioriteringar och förhoppningar för hur EU-samarbetet ska utvecklas de närmsta åren. Talet följs av en debatt med ledamöterna som sedan ska ta ställning till de skarpa förslagen innan de blir lagstiftning.

Vi tror att årets tal blir extra intressant av flera anledningar. Ska ”coronafonden” användas till klimatåtgärder, miljöskydd, digitalisering eller något annat? Vad händer med rättsstatens principer - ska länder som inte anses leva upp till EU:s grundläggande värderingar få medel från EU:s budget och återhämtningsfonden? Och vad ska EU göra för att möta utmaningar i vårt närområde och globalt? 

På torsdag den 10 september belyser vi dessa frågor och arrangerar ett digitalt event för dig i nätverket ”Tillsammans i Europa”. Då kommer Europaparlamentariker att ge sin syn på vad de tycker är de viktigaste prioriteringarna och hur de vill att EU-samarbetet ska utvecklas i ljuset av coronapandemin. Varmt välkommen att lyssna, kommentera och ställa frågor!

Medverkar gör: 
• Arba Kokalari, Europaparlametariker för Moderaterna i EPP-gruppen. 
Evin Incir, Europaparlamentariker för Socialdemokraterna i Soc&Dem-gruppen,
• Peter Lundgren, Europaparlametariker för Sverigedemokraterna i ECR-gruppen, 
m.fl.

Seminaret hålls på Zoom och en möteslänk skickas på förmiddagen den 10 september till alla som anmält sig. 

Anmäl dig här senast den 9 september.

Har du en vän som vill delta? Hen är varmt välkommen att gå med i nätverket på www.tillsammansieuropa.eu och därefter anmäla sig till eventet. 

Välkommen!