skip to content
 

”Tillståndet i EU” – vilka utmaningar står vi inför i höst?

03-09-2021
 .
SOTEU Tillståndet i EU
SOTEU Tillståndet i EU
 

Välkomna till ett digitalt panelsamtal om höstens aktuella frågor på EU-nivå fredagen den 10 september.

 .

Hur går den ekonomiska återhämtningen i spåren av covid-19-pandemin? Hur kan vi vara bättre förberedda vid nästa hälsokris? Kommer de nya reglerna som kopplar utbetalningar från EU-budgeten till hur väl ett medlemsland respekterar rättsstatsprincipen att få effekt? Hur ska EU konkret bidra till den globala klimatomställningen? Och vad innebär situationen i Afghanistan för EU?

Den 15 september håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga linjetal om tillståndet i EU i Europaparlamentet i Strasbourg. Inför talet och den efterföljande debatten ger svenska Europaparlamentariker sin syn på höstens utmaningar för EU-samarbetet.

Vilka är de stora utmaningarna för EU och hur bör lösningarna se ut?

Datum: Fredag 10 september
Tid: Kl. 10.00–11.00
Plats: Europaparlamentets ÝouTube-kanal. Samtalet kommer också att direktsändas på SVT Forum.

Medverkande:
Abir Al-Sahlani, Europaparlamentariker (C)
Heléne Fritzon, Europaparlamentariker (S)
Jessika Roswall, riksdagsledamot (M)
Jessica Stegrud, Europaparlamentariker (SD)

Moderator
Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige