skip to content
 

AI och nya EU-regler för digitala plattformar

10-11-2021
 .
Panelsamtal om digitala plattformar och AI
Panelsamtal om digitala plattformar och AI
 

– vad betyder det för konsumenter och företag i Sverige? Välkommen till två digitala panelsamtal med röster från politiken, näringslivet och konsumentrörelsen fredag den 19 november

 .

Hur kan vi främja innovation, tillväxt och konkurrenskraft hos digitala plattformar? Hur ser vi till att de stora plattformsföretagen inte missbrukar sin marknadsposition? Hur kan vi skydda integriteten hos konsumenterna som använder plattformarna och förhindra att olagliga varor och tjänster inte säljs på nätet? Och hur ser vi till att AI (artificiell intelligens) utvecklas på ett sätt så att den främjar innovation och investeringar samtidigt som människors grundläggande rättigheter skyddas?

De digitala plattformarna har snabbt vuxit i storlek och fått en allt större betydelse – för medborgare, företag och den europeiska ekonomin. Dessa nya marknadsplatser skapar stora möjligheter men orsakar samtidigt problem. EU-kommissionen har därför lagt fram omfattande förslag på området som just nu diskuteras i Europaparlamentet och bland medlemsländernas regeringar, som tillsammans ska besluta om hur de nya reglerna ska utformas. Diskussionerna, med Europaparlamentarikerna Arba Kokalari (M) och Christel Schaldemose (S, Danmark) i framträdande roller, väntas leda fram till EU-lagstiftning som kommer att påverka konsumenter och näringsliv.

En ökad användning av AI, artificiell intelligens, är central för innovation och konkurrenskraft. Med AI-lösningar kan processer effektiviseras och helt nya tjänster skapas. AI kan bidra till lösningar på många av våra stora utmaningar såsom klimatanpassning, energianvändning och säkerhet. Samtidigt finns en oro för riskerna och de etiska aspekterna av AI. EU-kommissionen föreslog därför under våren nya regler och åtgärder för att garantera säkerheten och de grundläggande rättigheterna för människor och företag och samtidigt stärka AI-utrullningen, investeringarna och innovationen i hela EU. Och i Europaparlamentet arbetar ett särskilt utskott med förslag till hur AI kan användas på ett sätt som gynnar den europeiska ekonomin och samtidigt skyddar vår demokrati.

Datum: Fredag 19 november
Tid: Kl. 13.00–14.00
Plats: Europaparlamentets YouTube-kanal

Medverkande:
Arba Kokalari, Europaparlamentariker (M)
Christel Schaldemose, Europaparlamentariker (S, Danmark)
Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter
Per Fries, Head of Legal Precis Digital
Karin Johansson, verkställande direktör Svensk Handel
Linn Tagesson, grundare Babyshop
M.fl.

Moderator: Klas Jansson, Europaparlamentets Sverigekontor
Arrangörer: Europaparlamentets kontor i Sverige och Svensk Handel

Loggor för medverkande arrangörer
Loggor för medverkande arrangörer