skip to content
 
 
 

Malmöelever frågar ut EU-ministern

22-04-2021
 .
Utfrågning av EU-politiker
Utfrågning av EU-politiker
 

Den 27 april kommer elever vid Cybergymnasiet i Malmö att träffa EU-ministern i en webbsänd frågestund.

 .

Eleverna vid Cybergymnasiet i Malmö får i 45 minuter ställa frågor direkt till EU-minister Hans Dahlgren. Frågestunden är en del av Europaparlamentets digitala EU-skolturné, som lanserades hösten 2020 för skolor som deltar i Europaparlamentets Ambassadörsskoleprogram.

— På Cybergymnasiet Malmö ser vi fram emot att träffa EU-minister Hans Dahlgren och få chansen att tala direkt med en politiker med stort ansvar. Politikers arbete kan ibland kännas avlägset i vårt klassrum, speciellt det politiska arbete som sker på EU-nivå. Därför vill vi lära oss om vad EU gör för oss och världen, säger Johanna Dixelius, lärare vid Cybergymnasiet.

— Vi är väldigt glada att erbjuda elever på Europaparlamentets ambassadörsskolor denna unika möjlighet att få ställa frågor och träffa ledande beslutsfattare på EU-nivå, säger Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige.

Dag: Tisdag 27 april
Tid: 10.00–10.45
Moderator: Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige

Plats: Europaparlamentets Youtubesida.

Bakgrund:
Europaparlamentets Ambassadörsskoleprogram sjösattes i februari 2017 för att sprida kunskap om EU och europeisk parlamentarisk demokrati bland lärare och elever på högstadie- och gymnasieskolor, runt om i Sverige. Cybergymnasiet i Malmö är en av 66 skolor i Sverige, och en av 1 500 skolor i EU, som deltar i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram.