skip to content
 
 
 

Elever i Vänersborg frågar ut EU-ministern

08-02-2021
 .
Elever vid Fridagymnasiet
Elever vid Fridagymnasiet
 

Den 10 februari kommer elever vid Fridagymnasiet i Vänersborg att utfråga EU-ministern, i en webbsänd frågestund.

 .

Eleverna vid Fridagymnasiet får i 45 minuter ställa frågor direkt till EU-minister Hans Dahlgren. Frågestunden är en del av Europaparlamentets digitala EU-skolturné, som lanserades hösten 2020 för skolor som deltar i Europaparlamentets Ambassadörsskoleprogram.

– Vi på Fridagymnasiet ser vikten av att engagera våra elever i demokratiska processer som pågår runt omkring oss i samhället. Sedan några år tillbaka är vi en del av Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram och har i och med det ökat ungdomarnas medvetenhet om EU:s påverkan och att de beslut som tas i Bryssel är en del av den politik som senare bedrivs både på nationell men även regional och kommunal nivå. För att det här ska bli levande och roligt så försöker vi varje läsår arrangera rollspel och/eller politikerbesök vilket är uppskattade inslag i undervisningen, säger Erik Alvin, lärare i samhällskunskap vid Fridagymnasiet.

– Vi är väldigt glada att erbjuda elever på Europaparlamentets ambassadörsskolor denna unika möjlighet att få ställa frågor och träffa ledande beslutsfattare på EU-nivå, säger Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige.

Dag: Onsdag 10 januari
Tid: 10.00–10.45  Frågestund med EU-ministern
Moderator: Markus Bonekamp, Europaparlamentets kontor i Sverige

Plats: Europaparlamentets Facebooksida och Fridagymnasiet i Vänersborg

Bakgrund:
Europaparlamentets Ambassadörsskoleprogram lanserades i februari 2017 och verkar för att sprida kunskap om EU och europeisk parlamentarisk demokrati bland lärare och elever på högstadie- och gymnasieskolor, runt om i Sverige. Fridagymnasiet i Vänersborg är en av 66 skolor i Sverige. Europaparlamentets ambassadörsskolor finns i alla EU:s 27 medlemsländer, totalt cirka 1 500 skolor.