skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 21, 24–28 maj 2021

25-05-2021
Pass och munskydd
Pass och munskydd
 

Oro för pressfriheten i Ungern och Polen, stöd till dem som drabbas hårt av brexit, ljus i tunneln för EU:s framtida jordbrukspolitik och omröstning om digitala covid-intyg som ska underlätta resandet i Europa. En fullspäckad agenda med andra ord.

På hemmaplan besöker vi Södertörn och Västerås samt erbjuder en fortsättningskurs för dig som vill få bättre insyn i Europaparlamentet.

Axplock ur utskottsagendan:

Covid-intyg: Lättare att resa i sommar
I torsdags rodde Europaparlamentet och medlemsländernas regeringar i land överenskommelsen om ett digitalt covid-intyg för att underlätta resandet i Europa under pandemin. På onsdag ska Europaparlamentets ansvariga utskott rösta om överenskommelsen. Länk till mer information om hur intyget underlättar resandet inom EU.  https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210517IPR04111/digitala-covid-intyget-for-eu-overenskommelse-mellan-parlamentet-och-radet

Reformen av EU:s jordbrukspolitik: ljus i tunneln?
Under veckan ska Europaparlamentet och medlemsländernas regeringar försöka mejsla ut en politisk överenskommelse om EU:s framtida jordbrukspolitik. Ser vi ljus i tunneln i slutet av veckan?

Minska de negativa effekterna av brexit  
Utskottet för regional utveckling tar ställning till en brexitjusteringsreserv. Syftet med reserven, som motsvarar 5 miljarder euro, är att hjälpa medlemsstater, regioner och branscher som drabbas hårdast av Storbritanniens utträde ur EU. Länk till presskonferensen på onsdag kl. 10.30: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-younous-omarjee-chair-of-committee-on-regional-development-and-pascal-arimont-ra_20210526-1030-SPECIAL-PRESSER_vd

Fortsatt oro för pressfriheten i Ungern och Polen
Den försämrade pressfriheten i Ungern och Polen står på agendan när ministerrådets representanter gästar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. I juni väntas ministerrådet höra Polen och Ungern inom ramen för artikel 7 i EU-fördraget.

Så ska EU skydda den biologiska mångfalden
Rättsligt bindande mål för att minska förlusten av biologisk mångfald, skydda minst 30 % av Europas landyta och 30 % av havsvattnen samt återställa skadade land- och havsekosystem. Bland annat detta ingår i EU:s nya strategi för biologisk mångfald för 2030, som står på agendan när ledamöterna i miljöutskottet sammanträder.

Länk till veckans agenda:  https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/weekly-agenda

Detta vill du inte missa!

25 maj: Makt och metoder i Sveriges andra parlament
Europaparlamentet lagstiftar för en av världens största marknader och EU:s ca 450 miljoner invånare. Vill du lära dig mer om det folkvalda Europaparlamentet? Gå med i vårt nätverk "Tillsammans i Europa" och delta i en kostnadsfri fortsättningskurs den 25 maj kl.14.00–16.00. Utbildningen hålls av experter från SIEPS. Länk till mer information och anmälan: https://tillsammansieuropa.eu/sv/event/makt-och-metoder-i-sveriges-andra-parlament-2021-05-25-328/register

26 maj: Hej Västerås!
Jensen gymnasium blir nästa stopp på vår EU-skolturné, där elever från Europaparlamentets ambassadörsskolor får träffa ledande EU-politiker! På onsdag kl. 11.00 får gymnasieleverna i Västerås ställa kniviga frågor till Europaparlamentariker Jörgen Warborn (M). Länk till sändningen på Youtube: https://www.youtube.com/c/EuropaparlamentetSverige

28 maj: Vassa frågor och snabba svar i Södertörn
Vad händer bakom kulisserna i EU-politiken? Hur kommer EU att nå klimatneutralitet? Den 28 maj kl. 9.30—11.00 besöker EU-minister Hans Dahlgren och Europaparlamentariker Pär Holmgren (MP) Södertörns högskola för att svara på studenternas frågor om aktuella ärenden, karriärmöjligheter inom EU och livet som EU-politiker. Länk till sändningen på Youtube: https://www.youtube.com/c/EuropaparlamentetSverige

2 juni: EU i Sverige och Sverige i EU – hur fungerar samarbetet i praktiken?
Sveriges medlemskap i EU påverkar vår omvärld, vårt land och vår vardag. Vill du fördjupa dina kunskaper om hur samarbetet fungerar i praktiken? Anmäl dig till en påbyggnadskurs om Sverige och EU som vi samarrangerar med SIEPS den 2 juni kl. 14.00–16.00. Länk till mer information om nätverket och anmälan: https://tillsammansieuropa.eu/sv/event/eu-i-sverige-och-sverige-i-eu-hur-fungerar-samarbetet-i-praktiken-2021-06-02-329/register

 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu