skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 35, 30 augusti − 3 september 2021

30-08-2021
Bryssel i höstfärger
Bryssel i höstfärger
 

Situationen i Afghanistan sätter dagordningen. Höstens aktiviteter är igång i Europaparlamentet och den här veckan träffas ledamöterna i utskotten, bland annat för att diskutera den svåra situationen i Afghanistan och utvecklingen av rättsstaten i EU:s medlemsländer.

Veckans höjdpunkter i utskotten

Situationen i Afghanistan
Idag måndag träffar Europaparlamentets talman David Sassoli och samtliga politiska gruppledare EU:s utrikesrepresentant Josep Borell för att diskutera situationen i Afghanistan. Även utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling kommer senare i veckan att ta upp den svåra situationen.

Hur väl följs EU:s värden och principer?
Rättsstaten är en annan fråga på dagordningen när talmannen och ordförandena för de politiska grupperna träffas idag. Europaparlamentet har uppmanat kommissionen att använda de nya regler som gör det möjligt att stoppa utbetalningar från EU:s budget till medlemsländer som inte respekterar rättsstatsprincipen.

Ledamöterna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) kommer på onsdag att diskutera läget i Polen och Ungern mot bakgrund av de rättsliga förfaranden som pågår mot länderna i enlighet med EU-fördragets artikel 7. Europaparlamentet har upprepade gånger uppmärksammat bristen på framsteg sedan processerna inleddes. Kommissionär Didier Reynders, ansvarig för rättsliga frågor, kommer att delta i diskussionerna. Didier Reynders kommer i utskottsmötet också att lägga fram kommissionens andra årliga översyn av rättsstatsprincipen 2021 och diskutera denna med ledamöterna. Enligt översynen kvarstår farhågorna om brister i rättsstaten och för vissa medlemsländer har de till och med ökat.

Länk till veckans mötesagenda.

Övriga ärenden att hålla koll på

Ansökan öppen för ambassadörsskoleprogram
Vi tar fortfarande emot ansökningar till Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram för läsåret 2021/2022. I det kostnadsfria programmet ingår utbildning om europeisk parlamentarisk demokrati för lärare och elever på högstadiet och gymnasiet. Läs mer här och tipsa gärna lärare och elever du känner.

Save the date: Debatt om tillståndet i EU 15 september
Den 15 september kl. 9 håller Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett tal i Europaparlamentet om tillståndet i EU. Det årliga talet är både ett bokslut över det gångna året och en framåtblick mot prioriteringarna för det kommande året. Men det är också ett tillfälle för ledamöterna i Europaparlamentet att som EU-medborgarnas direktvalda företrädare granska och ifrågasätta kommissionens agerande och de åtgärder som har vidtagits. Talet och den efterföljande debatten kan du följa live på Europaparlamentets webbplats eller på EBS.

Missa inte...
... att Europaparlamentets kontor i Sverige anordnar en paneldebatt med svenska Europaparlamentariker den 10 september inför talet om tillståndet i EU.

Dela dina idéer om EU
Den 9 maj i år lanserade Europaparlamentet, medlemsländernas regeringar och EU-kommissionen "Konferensen om Europas Framtid". Konferensen ska pågå fram till våren 2022 och består av ett stort antal evenemang i alla EU:s medlemsländer. Målsättningen med konferensen är att ge alla en chans att komma med synpunkter på hur EU ska utvecklas framöver och vilka frågor EU ska prioritera. På konferensens webbplattform kan du leta upp evenemang, lämna förslag eller dela med dig av dina idéer och synpunkter.

Vad är aktuellt hösten 2021?
Europaparlamentet har ett fullspäckat schema när det möts igen efter sommaruppehållet. Krafttag för klimatet, jordbruksreformen, lagstiftning om digitala tjänster och minimilöner är några av frågorna som står på ledamöternas dagordning i höst. Läs mer här.

EU:s handel med resten av världen i siffror
EU är en av världens största handelsaktörer. EU har alltid verkat för handel − inte bara genom att undanröja hinder för handeln mellan EU-länderna utan också genom att uppmuntra handeln med länder utanför EU. EU har ungefär 130 handelsavtal med länder utanför EU. Handelsavtal handlar inte bara om möjligheten att sänka tullar utan också om att få andra länder att erkänna EU:s kvalitets- och säkerhetsstandarder eller miljö- och arbetsmiljöstandarder. Läs mer här.

Missade du våra Almedalsseminarier i juli? Du kan se dem i efterhand på Youtube.

Lagstadgade minimilöner i EU – hur påverkas Sverige?
EU-kommissionens förslag om lagstadgade minimilöner har kritiserats, inte minst i Sverige. Vilka är argumenten för och emot förslaget? Medverkar gör Europaparlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Johan Danielsson (S), Jessica Polfjärd (M) och Sara Skyttedal (KD) samt statssekreteraren hos arbetsmarknadsminister (S), Rasmus Cruce Naeyé. Länk till sändningen.

Rättsstatsprincipen och EU-budgeten: Flopp eller framgångssaga?  
I januari trädde nya regler i kraft som säger att ett medlemsland som bryter mot rättsstatsprincipen kan nekas utbetalningar från EU-budgeten. Varför dröjer tillämpningen och hur ska reglerna fungera i praktiken? Hör Europaparlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Erik Bergkvist (S), Malin Björk (V) och Tomas Tobé (M) samtala om detta. Länk till sändningen.

EU:s utrikes- och handelspolitik – vilka är utmaningarna och lösningarna?
Vad händer i Ryssland, varför kapade Belarus ett passagerarflygplan och varför har Kina infört sanktioner mot EU-politiker samtidigt som landet vill öka investeringsutbytet med EU? Har EU medlen och beslutskraften att nå ökad global stabilitet och öppenhet? Hör Europaparlamentarikerna Jytte Guteland (S), Karin Karlsbro (L) och Jörgen Warborn (M) diskutera detta. Länk till sändningen.

Konferensen om Europas framtid: Förhoppningar eller farhågor?
På Europadagen den 9 maj gick startskottet för Konferensen om Europas framtid, en arena för dig och mig att tala om de utmaningar och prioriteringar som EU står inför. Vad ska konferensen mynna ut i? Medverkar gör Europaparlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Johan Danielsson (S) och Sara Skyttedal (KD) samt riksdagsledamoten Jessika Roswall. Länk till sändningen.

 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu