skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 37, 13–17 september 2021

13-09-2021
Debatt om tillståndet i EU
SOTEU Tillståndet i EU
 

Hur mår EU? – stor debatt på onsdag! Den här veckan riktar vi strålkastarna mot höstens första plenarsession i Strasbourg och den årliga debatten om tillståndet i EU.

Bokslut och brådskande utmaningar
På onsdag kl. 9.00 håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga tal om tillståndet i EU, i Europaparlamentet i Strasbourg. Talet följs av en debatt där ledamöterna blickar tillbaka på det gångna året och granskar kommissionens arbete samt redogör för sina prioriteringar och utmaningar inför det kommande året. Detta vill du inte missa! https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2021-09-13/0/tillstandet-i-eu-ursula-von-der-leyen-haller-tal-i-plenum 

Uppvärmning inför debatten
60 minuter: Svenska ledamöter debatterar tillståndet i EU, i SVT Forum.
24 sidor: Djupdyk i Europaparlamentets analys (på engelska) av det kommande årets prioriteringar.

Situationen i Afghanistan – hur bör EU agera?
Hur bör EU hantera den humanitära krisen och migrationskrisen i Afghanistan? Vilket stöd kan EU erbjuda afghanska flyktingar? Och hur ska EU kunna samarbeta med de talibanstyrda myndigheterna i Kabul? Dessa och andra frågor ska ledamöterna diskutera med EU:s utrikeschef Josep Borrell på tisdag eftermiddag. Länk till mer information: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2021-09-13/1/kammaren-debatterar-den-humanitara-situationen-och-sakerhetslaget-i-afghanistan  

Hbtqi-personers rättigheter
Ett alleuropeiskt erkännande av samkönade makar och registrerade partnerskap. Detta efterfrågar Europaparlamentet i en resolution som ledamöterna röstar om idag, måndag. Länk till mer information: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2021-09-13/3/hbtqi-personers-rattigheter-och-atgarder-mot-diskriminering-i-eu

Grönt ljus till blåkort?
Parlamentet väntas ge sitt slutliga godkännande till reformen av EU:s blåkortsdirektiv, som ska underlätta anställning av högutbildade tredjelandsmedborgare i Europa. Länk till mer information: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/flyktingkrisen/20210902STO11113/eu-s-blaa-kort-nya-regler-ska-locka-fler-hogkvalificerade

Nya regler för plattformsarbetare?
Matbud, cykelbud och andra plattformsarbetare bör ha samma rättigheter och skydd som traditionella arbetstagare. Det väntas ledamöterna kräva i ett betänkande som uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag. Länk till mer information: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2021-09-13/6/plattformsarbetare-parlamentet-vantas-krava-lika-sociala-rattigheter

Ett steg närmare en hälsounion
På onsdag väntas ledamöterna debattera och rösta om två lagar för att stärka EU:s smittskyddsmyndighet i Solna och bättre hantera gränsöverskridande hälsohot. Länk till mer information: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2021-09-13/2/halsounionen-framja-forebyggande-av-sjukdomar-och-gransoverskridande-samarbete

Övriga ärenden

Konferensen om Europas framtid: Första medborgarpanelen drar igång
En starkare ekonomi, social rättvisa, sysselsättning och utbildning, kultur, ungdomsfrågor, idrott och digital omställning. Det är ämnen som ska diskuteras nästa helg när den första medborgarpanelen om Europas framtid drar igång i Strasbourg och digitalt. Länk till mer information: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20210902STO11111/europas-framtid-medborgarpanelerna-drar-igang

Hej gymnasielärare och elever!
Är du gymnasielärare eller elev? Vill du och din skolklass representera Sverige i Euroscola on-line under höstterminen 2021 och diskutera frågor som avgörs på EU-nivå tillsammans med lärare och elever från EU:s övriga medlemsländer? Länk till mer information: https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/forlarareochskolor/euroscola.html

Upphandling: expertis inom mediebevakning och medieanalys
Europaparlamentet söker en leverantör för tillhandahållande av tjänster avseende mediebevakning och medieanalys. Läs mer på denna länk: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=8843

 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu