skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 45, 8−12 november 2021

09-11-2021
Europaparlamentet i Bryssel
Europaparlamentet i Bryssel
 

Idag deltar Frances Haugen, tidigare anställd på Facebook, i en utskottsutfrågning i Europaparlamentet.

Ska multinationella företag offentliggöra den skatt de betalar i varje enskilt medlemsland? Det röstar ledamöterna om vid Europaparlamentets plenarsession i Bryssel den 10-11 november.

Veckans höjdpunkter i utskotten

Facebook-visselblåsaren Frances Haugen i utskottsutfrågning
Vid en offentlig utfrågning kl. 16.45–19.30 idag ska ledamöterna tillsammans med Facebook-visselblåsaren Frances Haugen diskutera stora teknikföretags produkter och affärsmodeller som kan ha en negativ inverkan på användare. Den föreslagna EU-lagstiftningen om digitala tjänster (DSA) som nu förhandlas i Europaparlamentet kommer också att tas upp vid utfrågningen, liksom frågor som är kopplade till den nya lagstiftningen såsom online-säkerhet och användning av algoritmer. Utfrågningen organiseras av Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) i samarbete med flera andra utskott.
Länk till mer information
Länk till sändningen

Ledamöter på väg till klimatmöte i Glasgow
Denna vecka deltar en delegation med ledamöter i FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow. De svenska Europaparlamentarikerna Jytte Guteland (S) och Pär Holmgren (MP) ingår i parlamentets delegation. Europaparlamentets önskemål på klimatområdet är att påskynda klimatåtgärder över hela världen, att alla G20-länder ska åta sig att vara klimatneutrala till år 2050 samt att utvecklingsländerna lyckas uppfylla målet om minst 100 miljarder dollar i klimatfinansiering per år. Länk till mer information

Medborgarpris till föreningar i Bergsjön och Rosengård
Vid en ceremoni imorgon, tisdag, hedras årets och förra årets mottagare av Europeiska medborgarpriset, Europaparlamentets pris till enastående européer. I Sverige gick årets medborgarpris till Föreningen Navet i Bergsjön, Jubba Familjeförening, Bergsjön SK, Rädda barnen Väst och Bergsjöns Studiecenter Läxhjälp som tillsammans står bakom det så kallade ”Medskapandeprojektet" i Bergsjön. Förra årets svenska medborgarpris gick till ”Yalla Trappan” som är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som startade i Rosengård i Malmö 2010.
Läs mer om Medskapandeprojektet i Bergsjön på denna länk
Läs mer om Yalla Trappan i Rosengård på denna länk

Veckans höjdpunkter i kammaren

Grönt ljus till EU:s nya asylmyndighet
Europaparlamentet väntas i en omröstning i kammaren på torsdag ge grönt ljus till EU:s nya asylmyndighet. Det innebär att det tidigare Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) kommer att omvandlas till en fullfjädrad myndighet med mer omfattande befogenheter.

Parlamentet vill motverka rättsliga trakasserier mot journalister
På torsdag ska ledamöterna lägga fram ett antal förslag för att motverka det hot som rättsliga processer, så kallade SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), utgör mot journalister, icke-statliga organisationer och det civila samhället. Ledamöterna hoppas att kommissionen ska inspireras av förslagen och lägga fram ett skarpt lagförslag.

Ledamöterna röstar om ökad öppenhet för företagsskatt
I en omröstning på torsdag ska ledamöterna ta ställning till en ny lag som kräver att stora multinationella företag som bedriver verksamhet inom EU ska offentliggöra den skatt de betalar i varje EU-land. Frågan debatteras i kammaren på onsdag.

Omröstning om abortförbudet i Polen
Ledamöterna väntas i en omröstning på torsdag anta en resolution om ettårsdagen av det nästan totala abortförbudet i Polen. Den kontroversiella domen från Polens författningsdomstol begränsar laglig abort till fall som gäller våldtäkt, incest eller när en graviditet äventyrar moderns liv.

Länk till dagordning för 10-11 november

Aktuellt på hemmaplan

Från ”Aldrig mera krig” till ”Många flera krig”
Sedan några år tillbaka uppmärksammar Svenska Europarörelsen och Svenska Paneuropaföreningen tillsammans med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen vapenstilleståndsdagen med ett arrangemang i Europahuset i Stockholm. Välkommen att följa årets samtal fysiskt eller digitalt den 11 november 2021 kl. 11.00–12.30.
Länk till sändningen på Svenska Europarörelsens Facebooksida
Länk till mer information om evenemanget

Panelsamtal 19 november om AI och nya EU-regler för digitala plattformar
Hur kan vi främja innovation, tillväxt och konkurrenskraft hos digitala plattformar samtidigt som vi värnar konsumenternas integritet? Och hur ser vi till att AI (artificiell intelligens) utvecklas på ett sätt så att den främjar innovation och investeringar samtidigt som människors grundläggande rättigheter skyddas? De frågorna tar vi upp i ett digitalt panelsamtal med Europaparlamentarikerna Arba Kokalari (M) och Christel Schaldemose (S&D) samt företrädare från näringsliv och konsumentintressen fredag den 19 november kl. 13.00–14.30. Inbjudan kommer inom kort!

Konferensen om Europas Framtid: Medborgarpaneler online
Efter en första runda medborgarpaneler på plats i Strasbourg inleds nu en andra runda paneler online. I helgen som gick inleddes den första medborgarpanelen online på temat ekonomi, social rättvisa, jobb, utbildning, ungdomar, kultur, sport och digitalisering. Den andra digitala medborgarpanelen äger rum den 12-14 november och ska handla om demokrati, rättsstatsprincipen, värderingar, rättigheter och säkerhet.
Länk till mer information

 

 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu