skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 46, 15–19 november 2021

15-11-2021
Höstskog
Höstskog
 

Striktare regler för så kallade gyllene visum till EU och nya regler mot avskogning och skogsförstörelse står på utskottsagendan

På hemmaplan diskuterar vi nya EU-regler för digitala plattformar samt praktik på Europaparlamentet.

Veckans höjdpunkter i utskotten

Migrationskris - hur ska den hanteras?
Hur ska EU hantera krissituationer och force majeure-situationer på migrations- och 
asylområdet? Ledamöterna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt inrikesfrågor ska inleda arbetet med denna rättsakt på torsdag.

Gyllene visum
Ledamöterna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt inrikesfrågor efterlyser nya regler för att reglera systemen för så kallade gyllene visum, genom vilka tredjelandsmedborgare beviljas medborgarskap eller uppehållstillstånd i EU i utbyte mot investeringar. Detta ska debatteras på torsdag.

Rättsstatsprincipen i fyra länder – hur följs den?
På torsdag ska ledamöterna även debattera hur rättsstatsprincipen efterlevs  i Ungern, Slovenien, Bulgarien och Slovakien. Vilka är slutsatserna efter ledamöternas delegationsbesök i dessa länder?

Nya regler mot avskogning och skogsförstörelse 
De varor som säljs i EU ska produceras på ett sätt som inte skadar skogarna. På torsdag gästar kommissionär Virginijus Sinkevičius miljöutskottet för att diskutera det nya lagförslaget om hur vi kan förhindra att produkter med koppling till avskogning och skogsförstörelse säljs i EU. Länk till mer information.

Veckan som gick

”Glaset mer än halvfullt”
... så här kommenterar Europaparlamentets delegationsledare COP26-avtalet. 

Nya regler för minimilöner
I en omröstning i torsdags antog ledamöterna i utskottet för sysselsättning och sociala frågor Europaparlamentets ståndpunkt för att fastställa minimikrav för att skydda lönerna i hela EU. Länk till mer information

Transparent företagsbeskattning
Ledamöterna gav sitt slutliga godkännande till nya regler som tvingar storföretag att öppet redovisa den skatt de betalar i varje EU-land. Länk till mer information.

Aktuellt på hemmaplan

Seminarium 18 november: Betald EU-praktik?
Vill du få erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö eller lära dig mer om EU-arbetet i praktiken, antingen på hemmaplan eller utomlands? Den 18 november kl.12.00–13.00 bjuder vi in vårt Tillsammans i Europa-nätverk till ett informationsmöte om praktik vid EU-institutioner. Välkommen att prata praktik med oss! Länk till anmälan.

Panelsamtal 19 november: AI och nya EU-regler för digitala plattformar
Hur kan vi främja innovation, tillväxt och konkurrenskraft hos digitala plattformar samtidigt som vi värnar konsumenternas integritet? Och hur ser vi till att AI (artificiell intelligens) utvecklas på ett sätt så att den främjar innovation och investeringar samtidigt som människors grundläggande rättigheter skyddas? De frågorna tar vi upp i ett digitalt panelsamtal med Europaparlamentarikerna Arba Kokalari (M) och Christel Schaldemose (S&D) samt företrädare från näringsliv och konsumentintressen fredag den 19 november kl. 13.00–14.00. Länk till mer information.

Konferensen om Europas Framtid: Medborgarpaneler online
Efter en första runda medborgarpaneler på plats i Strasbourg, träffas panelerna nu online för att diskutera vidare sina idéer om EU:s framtid. Till helgen möts de 200 slumpmässigt utvalda medborgare som ska lägga fram rekommendationer om hur EU kan bli bättre på att bekämpa klimatförändring, skydda miljön och främja hälsa. Länk till mer information.

 

 

 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu