skip to content
 

Nyhetsbrev vecka 2, 10–14 januari 2022

10-01-2022
Frankrike tar över ordförandeskapet
Frankrike tar över ordförandeskapet
 

Nu är Europaparlamentet halvvägs in i mandatperioden. Det nya året och den andra halvleken börjar med en rivstart. På utskottsagendan finns stora frågor som vaccintillgång, politisk reklam, EU:s egna medel och migrantsituationen i Belarus.

I årets första nyhetsbrev ger vi även en översikt över de frågor som kommer dominera europeisk politik under 2022.

Vårens viktigaste frågor
Den 1 januari tog Frankrike över stafettpinnen för ordförandeskapet i ministerrådet. Vilka blir vårens viktigaste frågor? Nästa vecka gästar Frankrikes president Emmanuel Macron Europaparlamentet för att redogöra för vårens prioriteringar. Men redan nu kan du läsa om vilka frågor som står högt på Europaparlamentets agenda.

Höjdpunkter från utskottsagendan

Startskott: Nya regler för politisk reklam  
Mer transparens när det gäller politisk reklam. Det är huvudbudskapet i ett nytt lagförslag från EU-kommissionen som ledamöterna idag ska börja jobba med. Enligt förslaget ska det framgå av varje reklammeddelande att det rör sig om politisk reklam, sponsorns namn samt syftet med reklamen.

Nödsituationen vid gränsen mot Belarus
På torsdag gästar EU-kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas och kommissionär Ylva Johansson Europaparlamentet för att diskutera de tillfälliga asyl- och återvändandeåtgärder som kommissionen föreslog i december för att hjälpa Lettland, Litauen och Polen att hantera nödsituationen vid gränsen mot Belarus.

Nya egna medel
På torsdag ska ledamöterna tillsammans med EU-kommissionär Johannes Hahn diskutera införandet av nya egna medel i EU-budgeten. Diskussionen väntas handla om inkomster baserade på systemet för utsläppshandel (ETS), mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM) samt framtida bolagsskatter.

Tillgång till vacciner i utvecklingsländer
Tillgång till vacciner i utvecklingsländer och EU:s åtagande att dela med sig av vaccindoser står på dagordningen när utskotten för utveckling och utrikesfrågor sammanträder på torsdag.

Länk till dagordningen: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda

Övriga ärenden

Rekommendationer till EU:s framtida klimat-, miljö- och hälsopolitik
I helgen träffades 200 slumpmässigt utvalda EU-medborgare, varav sex från Sverige, i Polen för att lägga fram sina rekommendationer till EU:s framtida klimat-, miljö- och hälsopolitik. Dessa rekommendationer ska nu presenteras för  EU-institutionerna samt andra intressenter.

Inled året med ett digitalt besök på Europahuset
På Europahuset anordnar vi studiebesök för allmänheten och unga studenter från hela Sverige för att sprida inspiration och kunskap om EU, liksom om Sveriges roll inom EU. Studiebesöken pågår under en timme och består av en fördjupande presentation om EU följd av en frågestund och diskussion med en eller flera tjänstepersoner som arbetar med EU-frågor dagligen. Kontakta oss på europahuset-sverige@ec.europa.eu för att boka studiebesöket och bifoga information om vilka ni är samt vilken skola och årskurs, myndighet eller annan organisation ni representerar. Föreslå 3 olika besöksdatum som passar er digitalt. Bifoga kontaktuppgifter: Namn, mejladress och telefonnummer.

Utbildning för gymnasielärare och elever 2022: Euroscola
Är du gymnasielärare eller elev? Vill du och din skolklass representera Sverige i Euroscola under vårterminen 2022 och diskutera frågor som avgörs på EU-nivå tillsammans med lärare och elever från EU:s övriga medlemsländer? Följande informationstillfällen är redan inplanerade för 2022:
•    25 mars 2022: Den europeiska demokratin
•    20 maj 2022: Digital förvandling: Vad är din vision för den digitala tidsåldern? Länk till mer information: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Euroscola2022intresseanmalan

 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu