skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev v 45 - Återhämtningsfonden riskerar att försenas

02-11-2020
 .
Opinionsundersökning
Opinionsundersökning
 

Förhandlingarna fortsätter om EU:s långtidsbudget, återhämtningsfonden samt kopplingen mellan EU-medel och respekten för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi reder ut hur förslagen hänger samman och varför förhandlingarna går trögt.

Förhandlingarna om långtidsbudgeten
Klockan tickar för EU:s långtidsbudget. Hinner förhandlarna komma överens innan årsskiftet? En utebliven överenskommelse skulle försvåra planeringen och utvecklingen av de olika programmen som EU-budgeten finansierar. Förhandlingarna går trögt på grund av bristande kompromissvilja från rådets sida för finansiering av en rad nyckelprogram som satsningar på forskning, den Gröna given, den digitala omställningen och studentutbyten. Förhandlingarna återupptogs i förra veckan men utan resultat.

Se det senaste pressmeddelandet: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201026IPR90132/eu-budget-talks-council-rejects-parliament-s-breakthrough-proposal

Kopplingen till återhämtningsfonden
EU:s långtidsbudget och återhämtningsfonden är inte juridiskt sammankopplade med varandra. Men det tyska ordförandeskapet, som leder förhandlingarna med Europaparlamentet å rådets vägnar, vill dock förhandla detta som ett paket. Europaparlamentet har så här långt i förhandlingarna tryckt på att hålla de två frågorna isär, så att återhämtningsfonden kan användas så snart som möjligt.

Europaparlamentet gjorde sitt yttrande om egna medel (Own Resources Decision)  redan i september, vilket krävs för att EU-kommissionen ska kunna låna pengar på finansmarknaderna för att finansiera återhämtningsfonden. Nästa krav är ett enhälligt beslut från rådet i frågan om egna medel. Som ett sista steg ska de nationella parlamenten i EU:s medlemsstater ratificera beslutet.

Se pressmeddelandet: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86815/vote-on-own-resources-meps-clear-way-for-covid-19-recovery-plan


Kopplingen till mekanismen för att skydda rättsstatens principer
Beslutet om egna medel blockeras för närvarande i rådet i väntan på en överenskommelse om en mekanism som ska skydda rättsstatens principer. Vissa medlemsstater kräver klarhet kring denna mekanism innan rådet kan gå vidare och ge sitt samtycke till beslutet om egna medel. Rådets senaste förslag om mekanismen är dock svagare än EU-kommissionens ursprungliga förslag. Europaparlamentet vill däremot se en skarpare och bredare formulering för att mekanismen ska kunna vara effektiv i praktiken.

Se det senaste pressmeddelandet:
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201029IPR90407/informal-talks-between-ep-and-council-on-rule-of-law-conditionality-continue

77 % av alla EU-medborgare håller med: respekt för demokrati ska vara ett villkor för EU-medel
I en nyligen publicerad opinionsundersökning framkommer att 77 % av alla EU-medborgare håller med om att EU-medel bara ska betalas ut till medlemsländer om landets regering respekterar grundläggande värden som till exempel oberoende rättsväsenden, skydd av individuella rättigheter och fristående medier.

Mer om opinionsundersökningen: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89545/77-of-europeans-insist-eu-funds-be-linked-to-respect-for-rule-of-law

***

Det finns flera sätt medborgare, organisationer och företag kan komma i kontakt med Europaparlamentets verksamhet i Sverige. De kommande veckorna arrangerar vi följande evenemang:

Tycker du att rösträttsåldern bör sänkas till 16 år? –  digitalt samtal 5 november
Hur ska unga göra sina röster hörd i politiken? Hur kan vi främja ungas samhällsengagemang och demokratiska deltagande? Diskutera med LSU:s två ungdomsrepresentanter Elsie Gisslegård och Hanna Waerland-Fager samt Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani (C) på torsdag den 5 november. Samtalet är öppet för alla som är, eller vill bli, medlemmar i Europaparlamentets nätverk ”Tillsammans i Europa”. Anmäl dig senast den 4 november: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5november

Save the date: EU:s nya asyl- och migrationspakt – panelsamtal den 13 november
En av de svåraste frågorna för EU-länderna att komma överens om är en gemensam asyl- och migrationspolitik. Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson presenterade i slutet av september  ett förslag till en ny asyl- och migrationspakt. Den 13 november håller vi ett panelsamtal där vi frågar hur Sverige påverkas av förslaget. Medverkar gör Europaparlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Alice Bah Kuhnke (MP), Malin Björk (V) och Tomas Tobé (M) samt riksdagsledamot Rikard Larsson (S) och Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige (m.fl.)

Nästa stopp Örebro – gymnasieelever ställer frågor till EU-toppar
Under 1,5 timme kommer elever vid Karolinska gymnasiet i Örebro att få ställa sina frågor direkt till Europaparlamentariker Fredrick Federley (C)  och EU-minister Hans Dahlgren. Den 4 november kl. 10.00 kan du följa utfrågningen direkt på Europaparlamentets Facebooksida här. Frågestunden är en del av vår  digitala EU-skolturné, där elever från Europaparlamentets ambassadörsskolor får ställa frågor till EU-toppar.

Är du lärare eller skolledare? Vill din skola ansöka om att bli en ambassadörsskola för Europaparlamentet?
Europaparlamentets kontor i Stockholm erbjuder ett kostnadsfritt utbildningsprogram som riktar sig till lärare och elever på högstadiet och gymnasiet. I programmet ingår bland annat minst två utbildningstillfällen/år för lärare, utbildningsmaterial, tips och idéer om att lära ut om EU i klassrummet och möjligheten för lärare och elever att träffa ledamöter  Europaparlamentariker. Din skola kommer att bli en del av ett europeiskt nätverk av cirka 1 500 ambassadörsskolor i EU:s 27 medlemsländer.

Första utbildningstillfället kommer att äga rum den 26–27 november (digital plattform).

Läs mer och skicka in din ansökan här: https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/forlarareochskolor/europaparlamentets-ambassad-rsskoleprogram.html 

Sök praktikplats hos oss på Europaparlamentet i Stockholm
Vi har två praktikplatser som erbjuds till sökande med universitetsexamen, i syfte att lära sig mer om EU:s verksamhet. Praktikplatserna löper parallellt i 5 månader. Vi har en plats med inriktning på PR/evenemang och en med journalistisk inriktning. Sista ansökningsdag är 30 november och praktiken börjar 1 mars 2021.

Läs mer om ansökan och urvalskrav: https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations

Praktik inom PR/Evenemang

Praktik inom media

 

Följ oss på sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 

 .
 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu