skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 11 - Alla vägar bär undantagsvis till Bryssel

09-03-2020
 .
Plenarsession i Bryssel
Plenarsession i Bryssel
 

Den här veckan sammanträder Europaparlamentet i Bryssel, i stället för i Strasbourg. Sammanträdet är dessutom förkortat och avslutas på tisdag kväll. På dagordningen står bland annat Coronaviruset, EU:s långtidsbudget och situationen vid den grek-turkiska gränsen.

Europaparlamentet har vidtagit försiktighetsåtgärder med anledningen av Coronaviruset.

Kärnverksamheten, dvs. plenarsessionerna och utskottsmöten, fortsätter men i reducerad omfattning. Alla debatter kommer att hållas under tisdagen och sammanträdet avslutas tisdag kväll.  Europaparlamentet håller dessutom stängt för utomstående besökare och ett antal evenemang har ställts in. För att garantera transparensen är journalister fortsatt välkomna.

COVID-19 – senaste nytt
Tisdag förmiddag diskuterar ledamöterna utbrottet av coronaviruset Covid-19. Hur ser situationen ut och hur har EU och medlemsländernas myndigheter agerat för att försöka stoppa spridningen av viruset?

Debatt med Charles Michel om det misslyckade EU-toppmötet om långtidsbudgeten
På tisdag eftermiddag debatterar ledamöterna resultatet av det misslyckade EU-toppmötet den 20-21 februari, som syftade till att nå en uppgörelse om EU:s nästa långtidsbudget.

Situationen för flyktingar vid den grek-turkiska gränsen
Tusentals flyktingar och migranter har försökt att ta sig över den grek-turkiska gränsen, efter att Turkiets president nyligen meddelat att landet inte längre kommer att försöka stoppa dem. På tisdag kväll diskuterar ledamöterna den nuvarande situationen vid gränsen.

Alla övriga ämnen såsom klimatlagen, fallet Gui Minhai och energipolitiken kommer att behandlas vid ett senare tillfälle.

Länk till mer information om sessionen: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20200227STO73524/uppdaterad-i-parlamentet-i-veckan-langtidsbudgeten-och-covid-19

Följ oss i sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 .
 
 .

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu