skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 12: Sjukvårdsutrustning och stimulansåtgärder på väg

16-03-2020
 .
Tvätta händerna!
God handhygien
 

Inte sedan andra världskriget har Europa varit i ett så dramatisk läge som nu. Europaparlamentet, tillsammans med EU-kommissionen och rådet, agerar nu resolut för att hjälpa medlemsländerna med sjukvårdsutrustning, medel till forskning och stimulansåtgärder för ekonomin.

Hjälp på väg: EU ska skicka sjukvårdsutrustning och stimulansåtgärder
Med målet att rädda liv kommer EU att stödja alla medlemsländer med sjukvårdsutrustning. Detta enligt det förslag som EU-kommissionen lade fram i slutet av förra veckan och som fick starkt stöd av Europaparlamentets talman, David Sassoli. Därtill innefattar förslaget att restriktioner på statsbudgetarna tillfälligt tas bort så att länderna kan ge det stöd till sjukvården som nu krävs. Slutligen avsätts EUR 37 miljarder för att rädda jobben i drabbade sektorer. Talmannen lovade att ärendet ska behandlas med högsta prioritet i parlamentet.

Se hela pressmeddelandet: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200313IPR74911/sassoli-positive-measures-europe-united-in-face-of-common-covid-19-challenge

 

Men Europaparlamentets budgetutskott vill gå ännu längre
Utöver de medel som EU-kommissionen vill avsätta enligt fredagens förslag meddelade Europaparlamentets budgetutskott under måndagen att det vill gå ett steg längre och hitta ytterlige medel i EU:s budget för att stödja medlemsländerna i hanteringen av COVID19. 

Se hela pressmeddelandet: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200313IPR74912/budget-meps-ready-to-adopt-all-necessary-measures-to-tackle-the-corona-emergency

 

Mer pengar till forskning samt europeisktillverkad utrustning
Förra veckan debatterade ledamöterna utbrottet av det nya Covid-19-viruset med kommissionen och rådet, och betonade då vikten av att stoppa den fortsatta spridningen av viruset i Europa. De förespråkade att mer pengar bör gå till forskning om hur coronaviruset ska bekämpas samt att testutrustning, masker och andningsutrustning måste börja tillverkas i EU och göras tillgängligt för alla EU-länder att köpa.

Läs hela pressmedlandet: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200305IPR74188/covid-19-viruset-eu-landerna-maste-visa-solidaritet-med-varandra

 

Spökflygen bör ställas in
Europaparlamentets transportutskott ställde sig positivt till att tillfälligt upphäva den lag som gör att om flygbolag inte använder sina tilldelade ankomst- och avgångstider i flygschemat, förlorar dessa. Med anledning av COVID 19 ställs många flyg in och nu vill Europarlamentet se till att dessa regler tillfälligt upphävs så att flyg inte körs i onödan.

Se hela pressmeddelandet: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200313IPR74902/transport-committee-pledges-to-stop-empty-flights-due-to-covid-19

 

Coronaviruset visar på behovet av en stark EU-budget
Efter att Europeiska rådets ordförande Charles Michel medgett att det senaste toppmötet om EU:s långtidsbudget misslyckats, kritiserade ledamöterna det budgetförslag som för närvarande ligger på medlemsländernas bord i rådet. Förslaget skulle innebära nedskärningar av EU:s nuvarande program och därmed ambitioner. Kammaren ansåg att förslaget skulle göra EU ”irrelevant” och är ”skandalöst”, särskilt med tanke på det nuvarande utbrottet av coronaviruset. 

Se hela pressmeddelandet: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200305IPR74186/eu-s-langtidsbudget-inte-mojligt-att-gora-mer-med-mindre

 

Migration: ledamöterna avfärdar Turkiets påtryckningar
Under tisdagens plenardebatt om migration kritiserade en majoritet av ledamöterna Turkiets president Erdoğan för att använda människors lidande i politiska syften. Många talare underströk vikten av att den migrationskris som ägde rum 2015 inte får upprepas och insisterade på att EU måste hjälpa Grekland att hantera situationen vid landets gräns mot Turkiet samt uppdatera unionens gemensamma asylregler.

Se hela pressmeddelandet: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200305IPR74187/grek-turkiska-gransen-ledamoterna-avfardar-turkiets-patryckningar

 

Följ virusets spridning i EU – dag för dag
Det europeiska smittskyddsinstitutet, som ligger i Solna, uppdaterar dagligen antalet smittade och döda per land inom EU.

Se utvecklingen dag för dag: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

 

Så kan du minimera spridningen
Tvätta händer, håll avståndet, och se till att ha bra ventilation (vädra) det är exempel på saker som vi enligt det europeiska smittskyddsinstitutet, kan göra själva för att minimera spridning bland våra nära och kära.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-how-minimise-spread

 

De ekonomiska aspekterna av en pandemi
Den avgörande aspekten av en epidemi är självklart förlusten av människoliv men spridningen av ett virus kan också ha omfattande konsekvenser för ekonomin. Olika studier indikerar att en epidemi påverkar framförallt sjukvården men också transport-, jordbruks- och turistsektorerna. De moderna ekonomiernas sammankoppling innebär också att internationella leveranskedjor påverkas.

Europaparlamentets utredningstjänst om de ekonomiska aspekterna av en epidemi.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646195/EPRS_BRI(2020)646195_EN.pdf

 

Följ oss i sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 .
 
 .

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu