skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 13 - Ny Marshallplan för Europa och premiär för plenarsession på distans

23-03-2020
 .
Forskare
Forskare i laboratorium
 

EU institutionerna lanserar ett stödpaket som sammantaget är den största demonstrationen av europeisk solidaritet som någonsin skådats. Europaparlamentet håller ett extraordinärt sammanträde på distans för att rösta om åtgärder för att hantera coronapandemin.

”Den största demonstrationen av europeisk solidaritet som någonsin skådats”
I ett uttalande om Europaparlamentets svar på covid-19 sa talman David Sassoli: ”Förra veckan beslutade Europeiska centralbanken att ställa 750 miljarder euro till förfogande för att rädda den europeiska ekonomin. Beslutet följer på Europaparlamentets uppmaning att mobilisera ytterligare 500 miljarder euro från den europeiska stabilitetsmekanismen. Vi talar om ett ingripande som totalt sett hamnar nära två tusen miljarder euro. Det är den största demonstrationen av europeisk solidaritet som någonsin skådats. Jämförbar med Marshallplanen, programmet som hjälpte oss att ta oss tillbaka från ruinerna av andra världskriget.”

Se hela talet: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200319IPR75330/sassoli-europa-visar-kraften-i-solidaritet

Extraordinär plenarsession på distans
Europaparlamentet har beslutat att hålla ett extra plenarsammanträde den 26 mars. Detta för att rösta om lagförslagen som EU-kommissionen har lagt fram för att ta itu med covid-19. Specifika åtgärder har vidtagits för att omröstningen ska kunna ske på distans.

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200319IPR75308/europaparlamentet-haller-extra-plenarsammantrade-26-mars

På agendan
På agendan för plenarsammanträdet står:

  • Investeringar i medlemsstaternas sjukvårdssystem.
  • Ekonomiskt stöd till medlemsstater som är allvarligt drabbade av covid-19.
  • Stopp av de så kallade spökflygen.

Här kan du ta del av hela agendan: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/weekly-agenda

Snabbspår för forskningsupphandling värd 45 miljoner euro för att stoppa viruset
EU utlyser en upphandling värd 45 miljoner euro där vi bjuder in läkemedelsindustrin till ett offentligt-privat samarbete kring att hitta behandlings- och diagnosticeringsmetoder av covid-19.

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200319IPR75304/covid-19-forskningspaket-valkomnas-eu-maste-vara-battre-rustat-i-framtiden

Håll dig uppdaterad på EU:s samlade åtgärder för att tackla covid-19
Här samlar vi det senaste om EU:s samordnade svar på utbrottet av coronaviruset och Europaparlamentets åtgärder.

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-atgarder-mot-coronaviruset

Följ oss i sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 .
 
 .

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu