skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 14 – Hej från hemmakontoren

30-03-2020
 .
Ledamöterna röstar på distans
Ledamöterna röstar på distans
 

Covid-19 kan inte stoppa vår demokrati. Så här såg det ut hos några av våra ledamöter, när de röstade hemifrån om brådskande EU-åtgärder för att bekämpa pandemin. Den här veckan inleds utskottsmöten på distans.

Utskottsmöten på videolänk
På torsdag sammanträder utskottet för inre marknaden och konsumentskydd, för att tillsammans med Thierry Breton, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden, diskutera EU:s gemensamma insatser för att tackla Covid-19-pandemin.

Situationen vid EU:s yttregräns i Grekland står på agendan när ledamöterna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor håller videomöte på torsdag.

Här kan du följa utskottssammanträdena: https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/webstreaming?d=20200402&lv=ALL

Senaste nytt
Förra veckan höll Europaparlamentet sitt första plenarsammanträde någonsin på distans. Ledamöterna gav hemifrån ett starkt stöd för EU:s gemensamma insatser för att hantera Covid-19 pandemin och godkände nästan enhälligt de tre brådskande lagförslag som EU-kommissionen lade fram för två veckor sedan.

Europaparlamentet antog:

  • Investeringsinitiativet mot Coronaeffekten, som anslår 37 miljarder euro till de medborgare, regioner och länder som drabbats hårdast av pandemin.
  • Utvidgningen av EU:s solidaritetsfond för att täcka folkhälsokriser, som frigör upp till 800 miljoner euro för EU-länderna år 2020.
  • Ett tillfälligt upphävande av regeln om ankomst- och avgångstider för flygplan, från den 29 mars fram till den 24 oktober 2020. 

Mer information om EU:s gemensamma åtgärder för att hantera Covid-19: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200325IPR75811/covid-19-parlamentet-godkanner-viktiga-eu-atgarder

Nytt utskottsuppdrag
Karin Karlsbro (L har blivit ordinarie ledamot i utskottet för mänskliga rättigheter (DROI), efter omfördelningen av utskottsplatser med anledningen av Brexit.

#EuropeermotCovid19
Följ denna hashtag på twitter för information om EU:s gemensamma insatser för att motverka Coronapandemins konsekvenser, eller läs mer på vår webbsida: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-atgarder-mot-coronaviruset

Följ oss i sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 .
 
 .

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu