skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 17: Är rättsstatsprincipen hotad av covid-19?

20-04-2020
 .
Ett andra plenarsammanträde skedde på distans och de svenska Europaparlamentarikerna röstade hemifrån.
Ett andra plenarsammanträde skedde på distans och de svenska Europaparlamentarikerna röstade hemifrån.
 

Kampen mot covid-19 fortsätter. Utöver att hantera den akuta krisen genom ytterligare resurser till sjukvården sätter Europaparlamentet luppen på hur covid-19 påverkar rättsstatsprincipen, turistnäringen och klimatet.

Är rättsstatsprincipen hotad av covid-19?
Coronapandemin har lett till att EU:s medlemsländer vidtagit omfattande – i vissa fall mycket omfattande – åtgärder för att skydda sina befolkningar från att bli smittade av viruset. På fredag betonade Europaparlamentet i en resolution att alla åtgärder som vidtas på nationell nivå eller EU-nivå måste vara förenliga med rättsstatsprincipen, strikt proportionella mot situationens krav, tydligt relaterade till den aktuella hälsokrisen, tidsbegränsade och föremål för regelbunden översyn. Ledamöterna underströk också det brådskande behovet av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter.

Hur rimmar de åtgärder som medlemsländerna vidtagit för att bekämpa coronapandemin med EU:s grundläggande värderingar och rättsstatsprincipen? Vilka medel har EU för att tillrättavisa medlemsstater som inte respekterar rättsstatens principer? Hur kan EU:s rättsstatliga verktyg stärkas och utvecklas?

Välkommen att lyssna till EU-minister Hans Dahlgren, Europaparlamentarikerna Evin Incir (S) och Tomas Tobé (M) samt Göran von Sydow, direktör och chef för Sieps. Samtalet modereras av Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige.

Panelsamtal i SVT 2 den 21 april klockan 15.00 https://www.svt.se/nyheter/svtforum/

EU ökar sina insatser för att motverka coronakrisens effekter
I fredags antog Europaparlamentet, i ett andra plenarsammanträde på distans,  ytterligare åtgärder som möjliggör att EU-finansiering kan beviljas direkt och med extraordinär flexibilitet för att bekämpa covid-19-pandemin. Åtgärderna innebär bland annat maximal flexibilitet för att kanalisera medel i EU:s strukturfonder samt förstärkt stöd till fiskare och livsmedelsproducenter.

Se hela pressmeddelandet: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200415IPR77111/covid-19-eu-bor-oka-sina-insatser-for-att-motverka-krisens-effekter

Ledamöterna frigör över tre miljarder euro för att stödja EU:s sjukvårdssektor
Europaparlamentet godkänner 3 miljarder euro i EU-stöd som ska gå till fler tester och hjälp till läkare och sjuksköterskor som tar hand om covid-19-patienter.

Se hela pressmeddelandet: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200415IPR77110/ledamoterna-frigor-over-tre-miljarder-euro-for-att-stodja-eu-s-sjukvardssektor

Europaparlamentet kräver massivt ekonomiskt återhämtningspaket
Europaparlamentet vill se ett massivt återhämtningspaket för att stödja den europeiska ekonomin efter covid-19-krisen, inklusive ”återhämtningsobligationer” som garanteras via EU-budgeten.

Se hela pressmeddelandet: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200415IPR77109/covid-19-europaparlamentet-kraver-massivt-ekonomiskt-aterhamtningspaket

Utskottsmöten i veckan
Europaparlamentets utskottsmöten livesänds och kan följas via vårt multimediecenter. Här ett urval av möten som kommer att hållas under veckan:

  • Regionala utvecklingsutskottet diskuterar EU:s långtidsbudget i ljuset av coronakrisen, måndag klockan 15.00.
  • Transportutskottet diskuterar hur turismen och besöksnäringen påverkas av covid-19, tisdag klockan 9.00.
  • Miljöutskottet diskuterar hur den gröna given påverkas av covid-19, tisdag klockan 10.00.
  • Europaparlamentets talman David Sassoli håller på torsdag ett tal i Europeiska rådet om de så kallade återhämtningsobligationerna.
  • Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterar tillståndet för rättsstatsprincipen i Ungern och Polen på torsdag klockan 10.00.

Följ livesändningarna via vårt multimediecenter: https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/schedule

Så jobbar Europaparlamentet under pandemin
Covid-19 har tvingat Europaparlamentet att begränsa antalet fysiska möten och att jobba på distans, men ledamöterna kan fortfarande godkänna brådskande EU-åtgärder för att bekämpa pandemin.

Se mer om hur vi jobbar under covid-19.
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20200408STO76807/sa-jobbar-parlamentet-under-pandemin

Följ oss i sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 .
 
 .

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu