skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 24: Polisvåld i USA, digitalt Almedalen och praktiska råd inför semestern

08-06-2020
 .
Möte i Bryssel
Möte i Bryssel
 

Europaparlamentet är med sin öppenhet och sitt breda politiska spektrum en unik plattform för politisk debatt på europeisk nivå. I dagarna diskuterar vi allt från polisvåld i USA, klimatomställning, transport och ekonomisk återhämtning från covid-19.

Vi flaggar också för våra digitala seminarier den 22 juni som ersätter årets Almedalsaktiviteter samt ger några praktiska tips för en säker resa i sommar. 

I veckan sammanträder Europaparlamentets utskott och politiska grupper i Bryssel.

Hur ska Europeiska centralbanken hjälpa europeiska företag och familjer att ta sig igenom krisen?
Utskottet för ekonomi och valutafrågor frågar ut Christine Lagarde, Europeiska centralbankens ordförande. Följ debatten idag måndag kl. 15.45: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/econ-committee-meeting_20200608-1545-COMMITTEE-ECON_vd

Transport: Hur länge måste en chaufför få vila och vilka villkor gäller för utstationerade chaufförer?
Transportutskottet diskuterade hur man ska stävja fusket inom transportsektorn.
Se debatten från i morse: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tran-comittee-meeting_20200608-0900-COMMITTEE-TRAN_vd

Hur farligt är covid-19, egentligen?
EU-kommissionen kategoriserade nyligen viruset som 3, på en skala från 1 till 4, men vissa partigrupper menar att det borde klassificeras som 4 av 4. Kategoriseringen är viktig eftersom det avgör vilka skyddsåtgärder som bör vidtas för anställda. 

Följ debatten i sysselsättningsutskottet på torsdag kl.12.00: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/empl-committee-meeting_20200611-1200-COMMITTEE-EMPL_vd

Istället för Almedalen...digitala panelsamtal med Europaparlamentariker den 22 juni
Vanligtvis kommer Europaparlamentarikerna till Almedalen för att i det tillfälliga Europahuset i Visby berätta hur de vill tackla de frågor som står på EU-agendan. Men eftersom Almedalsveckan inte blir av i år erbjuder vi i stället ett seminarieprogram med ledamöterna måndagen den 22 juni.  Där diskuterar de bl.a. EU:s hantering av coronakrisen ovh hur återhämtningen ska gå till och med vilka ekonomiska resurser, hur transporterna påverkas och vad som händer med demokratin och rättsstatsprincipen i dessa tider? Därutöver diskuteras klimatarbetet, migrationspolitiken och  EU:s roll i världen. Deltar gör flertalet av de svenska Europaparlamentarikerna.

Polisvåld i USA
Underutskottet för mänskliga rättigheter höll i fredags en debatt där de bjöd in experter på situationen för mänskliga rättigheter i USA. Se debatten i efterhand: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200605IPR80612/meps-debate-human-rights-situation-in-the-us-after-the-death-of-george-floyd

Brev till EU-kommissionen om institutionellt våld och rasism i Europa
118 Europaparlamentariker skickade i förra veckan ett brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, där de uttrycker sina åsikter om institutionellt våld och rasism i Europa och föreslår att ett särskilt toppmöte borde hållas i ämnet. Mer om brevet från 118 ledamöter: https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/eu-lawmakers-demand-condemnation-of-police-brutality-in-europe/

Klimatinvesteringar måste prioriteras i EU:s återhämtningsplan
EU:s föreslagna återhämtningspaket som ska tackla den djupa ekonomiska recessionen orsakad av covid-19 syftar till att skapa en hållbar framtid. Läs mer: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-atgarder-mot-coronaviruset/20200429STO78172/klimatinvesteringar-maste-prioriteras-i-eu-s-aterhamtningsplan

Coronaviruset: tidslinje över EU:s insatser
Svårt att hänga med i alla de åtgärder som EU har vidtagit för att hantera coronapandemin och dess inverkan? I vår tidslinje kan du få en enkel översikt över vad EU gjort inom sjukvård, forskning, ekonomi, arbetsmarknad, samhälle, resor och transport.

Läs mer: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-atgarder-mot-coronaviruset/20200424STO77802/coronaviruset-tidslinje-over-eu-s-insatser

Coronaviruset: 10 praktiska råd för en säker resa
Allt eftersom EU-länder lyfter restriktionerna som infördes som ett svar på coronavirusets utbrott, så öppnas möjligheten upp för européer att kunna resa i sommar. Vad rekommenderar EU för att resandet ska ske säkert? Se de tio praktiska råden: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200520STO79501/coronaviruset-praktiska-rad-for-en-saker-resa

Polska regioner hotas med indraget EU bidrag om de vidhåller sina HBTQ–fria zoner.
Förra året fördömde Europaparlamentet med en stark majoritet de 80 polska kommuner som definierar sig som HBTQ-fria zoner. EU-kommissionen har nu skickat ett brev till kommunernas borgmästare och hotar med indraget EU-stöd om inte zonerna upphör. Mottagare av EU-stöd måste följa principen om anti-diskriminering.

Europaparlamentets resolution om HBTQ-fria zoner: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191212IPR68923/parliament-strongly-condemns-lgbti-free-zones-in-poland

EU-kommissionens brev till polska regioner: https://archiwumosiatynskiego.pl/images/2020/06/2020-Letter-from-EMPL-and-REGIO_LGBT_COVID.docx.pdf

 

Följ oss i sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 .
 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu