skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 25 : Återhämtningsplanen, digitalt Almedalen och praktikplatser

15-06-2020
 .
Tidigare praktikanter
Tidigare praktikanter
 

Onsdag till fredag är det dags för plenarsammanträde i Bryssel där återhämtningsplanen, grön omställning och Brexit står på agendan. Här i Sverige förbereder vi för ett digitalt Almedalen samt har utlyst höstens praktikplatser.

Europaparlamentet debatterar EU:s långtidsbudget och ekonomiska återhämtning
Kammaren debatterar EU:s framtida finansiering och ekonomiska återhämtning efter covid-19-pandemin. Läs mer: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2020-06-17/0/parlamentet-debatterar-eu-s-langtidsbudget-och-ekonomiska-aterhamtning

Grön finansiering: kriterier för hållbara investeringar
På torsdag väntas Europaparlamentet godkänna nya regler för att avgöra om en ekonomisk verksamhet är miljömässigt hållbar. Läs mer: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2020-06-17/7/gron-finansiering-kriterier-for-hallbara-investeringar

Schengen: ledamöterna vill återinföra den fria rörligheten inom EU
På fredag röstar Europaparlamentet om en resolution som utvärderar den aktuella situationen av de inre gränserna inom Schengenområdet. Ledamöterna förväntas värna den fria rörligheten och motsätta sig diskriminering mot enskilda länder i samband med öppnandet av gränserna. Läs mer: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2020-06-17/5/schengen-ledamoterna-vill-se-ett-snabbt-aterinforande-av-den-fria-rorligheten

EU och Storbritannien: utvärdering av förhandlingarna om ett nytt partnerskap
Parlamentet kommer att utvärdera de framsteg som hittills gjorts i förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om ett nytt partnerskap i en resolution som kammaren röstar om på torsdag. Läs mer: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2020-06-17/1/eu-och-storbritannien-utvardering-av-forhandlingarna-om-ett-nytt-partnerskap

Konferensen om Europas framtid: ledamöterna driver på för start till hösten
Europaparlamentet vill att konferensen om Europas framtid drar igång så snart som möjligt och tar hänsyn till nya utmaningar som uppdagades i samband med covid-19-utbrottet. Läs mer: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2020-06-17/2/konferensen-om-europas-framtid-ledamoterna-driver-pa-for-start-till-hosten

George Floyds död: kammaren debatterar rasism i EU och i övriga världen
På onsdag debatterar Europaparlamentet polisvåld riktat mot afroamerikaner och den senaste tidens omfattande demonstrationer mot rasism i USA och runt om i Europa. Läs mer: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2020-06-17/3/george-floyds-dod-kammaren-debatterar-rasism-i-eu-och-i-ovriga-varlden

En översikt över hela plenarsammanträdet finns här:
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2020-06-17

Digitala Almedalen 22 juni: Vi tar tempen på aktuella frågor på EU-nivå
Eftersom Almedalsveckan inte blir av i år erbjuder vi ett fullspäckat digitalt program med Europaparlamentarikerna måndagen den 22 juni. Vi kommer bland annat att diskutera EU:s hantering av coronakrisen, hur återhämtningen ska gå till och med vilka ekonomiska resurser, hur transporterna påverkas och vad som händer med demokratin och rättsstatsprincipen i dessa tider. Därutöver diskuterar vi klimatarbetet, migrationspolitiken och  EU:s roll i världen. 

Datum: 22 juni

Se hela programmet: https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/aktuellt/aktiviteter/aktiviteter2020/almedalen2020.html

Webbsändning: Alla seminarier sänds live på vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/Europaparlamentet/

Vi söker praktikanter – ansök senast 30 juni
Brinner du för EU och är intresserad av politik, media och kommunikation? Har du en avslutad universitets- eller högskoleexamen samt goda kunskaper i svenska och engelska? Då kanske en praktikplats på Europaparlamentets kontor i Stockholm är något för dig? Skicka in din ansökan senast den 30 juni. https://ep-stages.gestmax.eu/search/set-vacsearchfront_place-028/place-of-assignment-stockholm-2  

Nomineringar mottages för Europeiska medborgarpriset – senast 30 juni
Känner du till eller driver ett projekt som främjar bättre ömsesidig förståelse mellan EU-medborgare eller underlättar gränsöverskridande samarbete inom EU? Kanske en person eller en organisation som gjort enastående insatser under coronakrisen? Nominera projektet till det europeiska medborgarpriset senast den 30 juni. Läs mer: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sv/be-heard/prizes

Följ oss i sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 .
 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu