skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 27: Högtryck i sommarens budgetförhandlingar

29-06-2020
 .
Dragkampen om budgeten
Vilka områden ska prioriteras i EU:s långtidsbudget?
 

Kommer EU:s långtidsbudget att vara på plats i tid? Det är en sommarens hetaste frågor i Europa. Det var också en av de frågor vi ställde under förra veckans ”digitala Almedalen” som nu kan avnjutas på en skärm nära dig.

I veckans möts Europaparlamentets utskott och partigrupper, några höjdpunkter:

Budgetförhandlingarna: Hur ställer sig Europaparlamentet till EU-kommissionens uppdaterade förslag?
På tisdagen kommer budgetutskottet att lägga fast parlamentets strategi inför EU-toppmötet den 17 juli där EU:s långtidsbudget ska förhandlas. Återhämtningsfonden och egna medel står i fokus för debatten. Utskottsmötet flöjs av en presskonferens med talman David Sassoli och förväntas börja kl. 11.30 på tisdag.

Vad handlar debatten om långtidsbudgeten om, egentligen?
Långtidsbudget är ett långt och krångligt ord men för den som är intresserad av EU-politik är det oundvikligt. Snabbkursen om vad debatten egentligen handlar om finns på vår sida Frågor och svar om EU:s långtidsbudget: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200115IPR70326/fragor-och-svar-om-eu-s-langtidsbudget-den-flerariga-budgetramen

Hur ska vi lagra energi? 
En av nyckelfrågorna i EU:s mål att bli klimatneutralt till 2050 är att hitta lösningar för att lagra energi. Vätgas, batterier och andra lösningar ska diskuteras under måndagen av ledamöterna i utskottet för industri- och energifrågor.

Hur ska vi bevaka demokrati och rättsstatsprincipen inom EU?
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter ska, tillsammans med EU-kommissionen och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, diskutera inrättandet av en EU-mekanism som är tänkt att regelbundet bedöma situationen för demokrati i alla EU-länder.

Se hela veckans kalender här: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda.

Covid-19 och den gröna given : Omställning inte återställning
Parlamentet vill att den gröna given ska vara kärnan i EU:s återhämtningspaket efter covid-19. Läs mer om planen för ett klimatneutralt Europa https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200618STO81513/den-grona-given-nyckeln-till-ett-klimatneutralt-och-hallbart-eu

Missade du vårt digitala-Almedalen?
Ingen fara, hela programmet finns bandat och tillgängligt på vår Facebooksida. Det innebär att – bland andra – dessa samtal kan avnjutas från hängmattan:

  • EU:s långtidsbudget 2021–2027: kommer den på plats i tid?
  • En klimatlag för EU – når vi dit och vad innebär det i praktiken?
  • EU:s migrationspolitik – vart tog den vägen?
  • EU, demokratin och rättsstatsprincipen – hur står det till?

Sista chansen att nominera till prestigefyllt EU-pris – 30 juni
Känner du till, eller driver, ett projekt som främjar bättre ömsesidig förståelse mellan EU-medborgare eller underlättar gränsöverskridande samarbete inom EU? Kanske en person eller en organisation som gjort enastående insatser under coronakrisen? Nominera projektet till Europeiska medborgarpriset senast den 30 juni. Läs mer: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sv/be-heard/prizes

Letar du eller någon du känner efter en avlönad praktikplats i höst? Skicka ansökan senast 30 juni
Har du en avslutad universitets- eller högskoleexamen? Goda kunskaper i svenska och engelska? Och ett starkt intresse för EU, media och kommunikation? Om du svarar ja på alla tre frågor, ber vi dig följa denna länk.  Sista ansökningsdag är den 30 juni.

 

Följ oss i sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 .
 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu