skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 28: Merkel, mobilitetspaket och migration

06-07-2020
 .
Angela Merkel
Angela Merkel
 

En fullspäckad plenarsession och flera viktiga utskottsmöten står på veckans agenda.

Gott och blandat från veckans plenarsession, den 8-10 juli:

Angela Merkel gästar Europaparlamentet i Bryssel
På onsdag eftermiddag presenterar förbundskansler Angela Merkel prioriteringarna för det roterande rådsordförandeskapet som Tyskland tog över den 1 juli. Förutom långtidsbudgeten och hanteringen av covid-19-pandemin, står förhandlingarna om framtida förbindelser mellan EU och Storbritannien, klimatförändringarna, digitaliseringen och Europas roll i världen, på agendan de kommande sex månaderna.

Nya regler för lastbilsförare = sant?
På onsdag väntas ledamöterna rösta om en omfattande reform av EU:s vägtransportsektor, det så kallade mobilitetspaketet. Hur påverkas utländska lastbilsförare som utför godstransporter i Sverige? Hur påverkas förarnas kör- och vilotider samt löner? Hur länge får en utstationerad förare stanna i landet och hur ska det kontrolleras? Här hittar du mer information. https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector

EU:s folkhälsopolitik - hur kan den stärkas?
EU:s och de enskilda medlemsländernas hantering av covid-19-pandemin har lett till flera frågetecken. På onsdag gästar EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakides plenum för att debattera brister i folkhälsopolitiken och hur vi inför framtida pandemier kan säkerställa att sjukvårdssystemen i EU är bättre rustade och samordnade.

EU:s framtida finansiering och ekonomiska återhämtning
Inför EU:s toppmöte 17 juli kommer parlamentet  på onsdag att klargöra sin ståndpunkt om EU:s långtidsbudget och återhämtningsplanen för 2021-2027 i en debatt med Europeiska rådets ordförande Charles Michel.

Länk till  sessionsöversikten https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2020-07-08

Utöver det tyska ordförandeskapets prioriteringar, kommer utskotten bland annat att diskutera: 

Övergång till en grön ekonomi
Utskottet för regional utveckling kommer idag, måndag, att rösta om inrättandet av Fonden för en rättvis omställning, en av de viktigaste källorna för finansiering av övergången till en grön ekonomi.

Situationen för migranter vid den grekisk-turkiska gränsen
Idag, måndag, kommer kommissionär Ylva Johansson att utfrågas av ledamöterna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om situationen för migranter vid den grekisk-turkiska gränsen. Läs mer här: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200703IPR82627/migration-situation-at-the-greek-turkish-border-ensuring-the-right-to-asylum

Länk till veckans agenda: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/weekly-agenda

Vill din organisation bidra till att  stärka kunskapen om EU på hemmaplan?
Nu är det dags att anmäla intresse för att bli ett av Sveriges framtida Europa Direkt-kontor. Kan din organisation axla uppdraget som en av de viktigaste aktörerna i att  stärka kunskapen om EU i Sverige? Läs mer: https://ec.europa.eu/sweden/europadirekt_sv 

Följ oss i sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 .
 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu