skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 3: God fortsättning på det nya året!

13-01-2020
 .
Plenisalen i Strasbourg
Plenisalen i Strasbourg
 

Europeisk grön giv, brexit, Iran och hur gränsöverskridande brottslighet påverkar den fria rörligheten. Det är några frågor som Europaparlamentarikerna debatterar och röstar om när de samlas för årets första plenarsammanträde i Strasbourg den 13-16 januari. 

Länk till sessionsinfo och veckans agenda i Strasbourg https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2020-01-13
Följ med på sociala medier med hashtag #EPsession.
Är du inte på plats i Strasbourg? Alla debatter och omröstningar kan följas på webben. https://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/home.html

Hur ska klimatomställningen finansieras?
Klimatnödläge utropades av Europaparlamentet inför klimattoppmötet COP25 i Madrid i december. På tisdag ger ledamöterna sin syn på finansieringen av den Gröna given - kommissionens förslag om en färdplan inriktad på att göra EU:s ekonomi hållbar.
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2020-01-13/1/debatt-om-finansieringen-av-den-grona-given-med-eu-kommissionen

Spänningarna i Mellanöstern
EU:s utrikeschef Josep Borrell är i Europaparlamentet på tisdag för att debattera läget i Iran och Irak.  https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2020-01-13/3/iran-irak-debatt-om-de-upptrappade-spanningarna-i-mellanostern

Rättsstatsprincipen i Polen och Ungern
På torsdag diskuterar kammaren den senaste utvecklingen av rättsväsendets oberoende i Polen och Ungern. I Ungerns fall har ledamöterna även uttryckt en oro över inskränkningar i yttrandefriheten, korruption, minoriteters rättigheter, och situationen för migranter och flyktingar. https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2020-01-13/4/ungern-och-polen-utvardering-av-hur-artikel-7-forfarandena-fortskrider

Medborgerliga rättigheter efter brexit
Storbritannien lämnar EU den 31 januari. I veckan lyfter parlamentet medborgares rättigheter efter brexit, vilket berör svenska medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare som bor i Sverige. https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2020-01-13/5/brexit-kammaren-vantas-utfarda-varning-om-medborgares-rattigheter

Apropå brexit...
EU:s brexitförhandlare Michel Barnier besökte Europahuset förra veckan och berättade om sina prioriteringar i de kommande förhandlingarna. Storbritanniens utträde ur EU innebär att de lämnar 600 internationella avtal som nu måste förhandlas om. https://www.facebook.com/EUkommissionen/videos/472984176963302/

Gränskontroller mellan Danmark och Skåne
Danmarks återinförande av tillfälliga gränskontroller mellan Danmark och Sverige är ett exempel som väntas komma upp i måndagens debatt om hur gränsöverskridande brottslighet påverkar fri rörlighet. https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2020-01-13/6/den-gransoverskridande-brottslighetens-paverkan-pa-den-fria-rorligheten-inom-eu

Gemensam laddare för alla mobiltelefoner
Ikväll debatterar Europaparlamentet förslag om gemensam laddarstandard för mobiltelefoner.
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200110IPR70012/meps-to-call-for-common-charger-for-all-mobile-phones

Hur bör framtidens EU se ut?
Europaparlamentet vill att medborgarnas röster ska utgöra kärnan i nya omfattande diskussioner om hur EU i framtiden bör hantera stora inre och yttre utmaningar. En omfattande konferens om EU:s framtid väntas starta i år och sedan pågå i två år. I slutändan skulle den kunna leda till en översyn av EU:s fördrag. På onsdag morgon debatterar Europaparlamentet sin vision för den kommande konferensen. https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2020-01-13/0/konferensen-om-eu-s-framtid-medborgarna-ska-fa-tycka-till

Pressresor till Strasbourg
Nu har vi öppnat ansökan till pressresor till Strasbourg i februari-juni 2020. Du som är yrkesverksam journalist kan ansöka om resestipendium. Det går också att delta på egen bekostnad. Länk till mer information och ansökan hittar du här: https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/press_media/pressmeddelande/pressmeddelanden2020/pressresavt20.html

Save the date: Den 20 februari kl. 16.00–18.30 bjuder vi in till en nätverksträff och inspirationsutbildning om sociala medier på Göteborgs universitet tillsammans med Väljarskolans Per Grankvist. Träffen är öppen för alla som är intresserade av Europaparlamentets nätverk ”Tillsammans i Europa”.

Euroscola
Är du lärare och planerar för det nya året? Varje år har ett antal gymnasieelever från Sverige chansen att delta i Euroscola och uppleva en dag som Europaparlamentariker. Mer om Euroscola här: https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/forlarareochskolor/euroscola.html

 .
 
 .

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu