skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 37 - Vad bör EU prioritera under de kommande åren?

07-09-2020
 .
Sjukvårdspersonal
Sjukvårdspersonal
 

Omröstning om en ny klimatlag, tuffa budgetförhandlingar och förberedelser inför årets största debatt om tillståndet i EU. Här kommer veckans höjdpunkter i Europaparlamentet, som du inte vill missa.

Vad bör EU prioritera under de kommande åren? #starkaretillsammansEU
Och hur ska vi komma tillbaka efter krisen och förbereda oss för framtidens utmaningar? Var med och dela dina åsikter och hjärtefrågor, inför årets viktigaste debatt om tillståndet i EU, den 16 september. Var? När? Hur? https://www.europarl.europa.eu/soteu/sv/

Kommer rättsstatsprincipen att påverka utbetalningarna av EU-medel?
Ska EU kunna frysa betalningar till länder som bryter mot unionens spelregler om demokrati och rättsstatsprincipen? Det är en av knäckfrågorna i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021-2027. Europaparlamentet är kritiskt till den urvattnade överenskommelsen för att värna rättsstatsprincipen, som stats- och regeringscheferna enades om i juli. Vi rätar ut alla frågetecken medhjälp av EU-minister Hans Dahlgren, Europaparlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Alice Bah-Kuhnke (MP), Malin Björk (V), Evin Incir (S), Arba Kokalari (M) och Jessica Stegrud (SD) samt Johan Hirschfeldt jurist och f.d. president i Svea hovrätt och Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps m.fl. Länk till inbjudan. https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/aktuellt/aktiviteter/aktiviteter2020/eu-s-budget-kommer-rattsstatsprincipen-att-paverka-utbetalningarna-av-eu-medel-.html

Den 10 september kl. 12.00 på Facebook.
Den 11 september kl. 14.00 på SVT 2, SVT Forum.

Europa vid ett vägskäl - ekonomin, klimatet och rättsstaten
Den 10 september arrangerar vi också ett digitalt samtal för alla medlemmar i nätverket "Tillsammans i Europa". Då kommer Europaparlamentarikerna Evin Incir (S), Peter Lundgren (SD) och Tomas Tobé (M). att ge sin syn på vad de tycker är de viktigaste prioriteringarna och hur de vill att EU-samarbetet ska utvecklas i ljuset av coronapandemin. Välkommen att lyssna, kommentera och ställa frågor! Mer information och anmälan här: https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/aktuellt/aktiviteter/aktiviteter2020/soteu.html  

Tillsammans för Europas framtid
Den 9 september arrangerar föreningen för före detta Europaparlamentariker ett panelsamtal om Europas framtid. Medverkar gör bl.a. f.d. talmannen Hans-Gert Pöttering. Länk till registrering?  https://www.formermembers.eu/event/2020-eprs-event/

Aktuellt i veckan

Så ska EU bli klimatneutralt 2050
På fredag väntas ledamöterna i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet rösta om förslaget till en europeisk klimatlag, som bland annat förbinder EU att uppnå klimatneutralitet år 2050. Europaparlamentets position, som ledamöterna ska ta ställning till, har förhandlats fram av Europaparlamentariker Jytte Guteland (S), som leder förhandlingarna i Europaparlamentet. Håll utkik för mer information. https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/highlights

Egna medel och rättsstatsprincipen ligger på bordet när Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen fortsätter förhandlingarna om EU:s långtidsbudget och återhämtningspaketet på måndag och fredag. Hur kan rättsstatsmekanismen stärkas? Hur ska systemet för egna inkomstkällor reformeras och vad ska ingå i korgen av nya egna intäkter? Du kanske har hört talas om inkomst baserad på koldioxidtull, plastskatt, digitalskatt, handel med utsläppsrätter och bolagsskatt med gemensam konsoliderad skattebas.

Länk till möteskalendern. https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/weekly-agenda    

 

Följ oss på sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 .
 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu