skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 4: Brexit, resestipendier och panelsamtal om klimatkrisen

20-01-2020
 .
Vindkraftverk
Vindkraftverk
 

I veckan sammanträder Europaparlamentets utskott. På agendan står brexit, handelsavtalet mellan EU och Vietnam och prioriteringarna för det kroatiska ordförandeskapet i rådet. Den 24 januari arrangerar vi ett panelsamtal om den europeiska gröna given.  

Medborgares rättigheter ska garanteras livet ut - trots brexit
På torsdag ger utskottet för konstitutionella frågor (AFCO) https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/afco/home.html sin syn på om Europaparlamentet ska godkänna utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien. För att kunna träda i kraft måste avtalet godkännas av Europaparlamentet som väntas rösta den 29 januari. Den brittiska ratificeringsprocessen måste vara avslutad för att Europaparlamentet ska kunna rösta. Förra veckan i Strasbourg underströk Europaparlamentet att det behövs garantier för att EU-medborgares rättigheter ska garanteras livet ut, för att säkerställa kammarens stöd för utträdesavtalet. Pressmeddelande: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200109IPR69901/brexit-europaparlamentet-oroat-over-medborgarnas-rattigheter

Handelsavtal EU-Vietnam
Internationella handelsutskottet (INTA) http://www.emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/archives/INTA röstar på tisdag om handelsavtalet mellan EU och Vietnam. https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/ Avtalet innebär att över 99 % av alla tullar försvinner. Viktiga frågor är mänskliga rättigheter och arbetslagar.

Artificiell intelligens
Vilka är utmaningarna inom artificiell intelligens? Inre marknadsutskottet (IMCO) https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/imco/home.html röstar på torsdag om en resolution som bland annat tar upp konsumenternas val och behovet att anpassa EU:s ansvarsregler för att täcka nya AI-produkter.

Kroatiens EU-ordförandeskap
”Ett starkt Europa i en värld av utmaningar” är mottot för Kroatiens ordförandeskap i ministerrådet. I veckan får utskotten chans att diskutera ordförandeskapets prioriteringar med representanter för ordförandeskapet. Detta är Kroatiens första ordförandeskap sedan landet blev EU-medlem 2013. Läs mer om Kroatiens ordförandeskap här: https://eu2020.hr/ Utskottsmötena direktsänds på webben: https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/schedule/

Den europeiska gröna given - löser vi klimatkrisen nu?
Svarar investeringarna i den gröna given upp mot klimatmålen? Vad får klimatomställningen för konsekvenser för svenska samhällsaktörer? Hur ser vi till att resten av världen också minskar sina utsläpp?

Välkommen till Europahuset i Stockholm den 24 januari, klockan 9.00–10.30, på ett panelsamtal om den gröna given med bland andra Europaparlamentarikerna Jessica Polfjärd (M) och Jessica Stegrud (SD). Mer information och anmälan på webben: https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/aktuellt/aktiviteter/aktiviteter2020/den-europeiska-gr-na-given-l-ser-vi-klimatkrisen-nu-.html

Resestipendium–pressresor Strasbourg
Nu har vi öppnat ansökan till pressresor till Strasbourg i februari-juni 2020. Sista ansökningsdag är den 24 januari. Du som är yrkesverksam journalist kan ansöka om resestipendium. Det går också att delta på egen bekostnad. Mer information och ansökan finns på hemsidan: https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/press_media/pressmeddelande/pressmeddelanden2020/pressresavt20.html

EYE2020 – Anmälan öppen 10 januari–29 februari
Är du, eller någon du känner, ung och engagerad för klimatet, ungas möjligheter eller Europas framtid? Delta i Europeiska ungdomsevenemanget EYE 2020 den 29-30 maj 2020 i Strasbourg och hjälp till att forma framtidens Europa tillsammans med andra unga européer. Temat är ”the Future is Now”.

Evenemanget är öppet för alla européer mellan 16 och 30 år. Det är gratis att delta, men alla deltagare måste stå för sina egna kostnader för transporter, boende och måltider. Pressmeddelande: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20191127STO67512/unga-for-europas-framtid-anmal-dig-nu-till-eye2020

Sverige i EU 25 år 
Idag bjöd Europaparlamentets kontor och EU-kommissionens representation i Sverige in till ett seminarium med anledning av att vi 2020 firar Sverige i EU 25 år. I seminariet deltog EU-minister Hans Dahlgren, tidigare kabinettsekreterare på UD Frank Belfrage och EU-journalist Annika Ström Melin. Seminariet finns att se på Facebook: https://www.facebook.com/EUkommissionen/videos/168381681054759/

 

 .
 
 .

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu