skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 42 - Kamp- och kompromissvilja

12-10-2020
 .
Euro-mynt
Mynt, 1 Euro
 

Varför bröt budgetförhandlingarna samman? Vad står på spel när förhandlingarna om rättsstatsprincipen inleds? Vem ska få Sacharovpriset och vad ska EU:s hälsoprogram fokusera på?

Veckans höjdpunkter

3,2,1...
Idag inleds informella förhandlingar mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och medlemsländernas ministrar om hur rättsstatsprincipen ska kopplas till EU:s långtidsbudget. I nuläget har Europaparlamentet och medlemsländerna vitt skilda åsikter i frågan. Läs mer om vad som står på spel: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201002IPR88433/eu-s-budget-och-rattsstatsprincipen-skattebetalarna-fortjanar-ett-battre-skydd

Nytt hälsoprogram
På tisdag ska ledamöterna i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedel rösta om EU4Health, ett nytt hälsoprogram för perioden 2021-2017, som EU-kommissionen presenterade i kölvattnet av covid-19. Syftet med programmet är att stödja medlemsländerna i deras arbete med att förbättra hälsan bland EU:s medborgare samt att göra de nationella sjukvårdssystemen mer motståndskraftiga.

Vem tilldelas årets Sacharovpris?
Idag utser ledamöterna i utskottet för utrikesfrågor tre finalister till årets Sacharovpris för tankefrihet, Europaparlamentets pris för att hedra människorättskämpar. Vinnaren utses den 22 oktober. Vill du veta vilka som är nominerade? https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200917STO87301/sacharovpriset-2020-de-nominerade

Länk till veckans agenda: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/weekly-agenda

Hänt i veckan

Budgetförhandlingarna bröt samman
På torsdag bröt förhandlingarna mellan Europaparlamentet och medlemsländerna om EU:s långtidsbudget samman. Europaparlamentet är redo att återvända till förhandlingsbordet när medlemsländerna presenterar ett nytt förslag gällande de så kallade 15  flaggskeppsprogrammen som rör klimat, digital omställning, hälsa, ungdomar, kultur, infrastruktur, forskning och gränsförvaltning. Vill du veta mer om det infekterade förhandlingsläget? https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201008IPR88822/ep-long-term-budget-negotiators-interrupt-talks-until-council-presents-new-offer

Guld och gröna skogar
EU bör främja skogsförvaltningsmodeller som säkerställer att skogar är miljömässigt, samhälleligt och ekonomiskt hållbara, anser Europaparlamentet i en resolution om EU:s framtida skogsstrategi. Läs mer: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201002IPR88442/eu-s-framtida-skogsstrategi-forvaltning-av-eu-s-skogar-och-skogsomraden

JA till skärpta klimatmål
EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 60 procent till år 2030 jämfört med år 1990, fastställde ledamöterna, när de röstade om den så kallade klimatlagen i onsdags. Nu väntar  förhandlingar om klimatlagen med medlemsländerna. Vill du veta mer? https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201002IPR88431/eu-s-klimatlag-ledamoterna-vill-minska-utslappen-med-60-till-2030

Klubbat och klart
Goda nyheter för startups och investerare: Ledamöterna antog nya regler som främjar plattformar för gräsrotsfinansiering (s.k. crowdfunding) och ger en hög nivå av investerarskydd. De nya reglerna gäller kampanjer för gräsrotsfinansiering på upp till 5 miljoner euro under en 12-månadersperiod.
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/economy/20201001STO88312/nya-eu-bestammelser-ska-framja-crowdfunding


Följ oss på sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 

 .
 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu