skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 43 - Digitalt plenarsammanträde om digitala frågor

19-10-2020
 .
Robot
Robot
 

Europaparlamentet håller i veckan i sin andra plenarsession för oktober. På grund utökad smittspridning av covid-19 i Belgien och Frankrike har ledamöterna ombetts att delta digitalt. På agendan står passande nog två digitala ärenden om den globala online-miljön och artificiell intelligens. Vi kommer också att få veta vem som blir årets Sacharovpristagare, vilka frågor EU ska prioritera under 2021 samt framtidens jordbrukspolitik.

Veckans digitala plenarsession
Liksom tidigare plenarsammanträden under corona-pandemin kommer ledamöterna att kunna rösta hemifrån. För att garantera teknik och kvalité kommer de ledamöter som har fått talartid att kunna göra sitt inspel från Europaparlamentets kontor i varje medlemsland. Vi ser med andra ord fram emot att välkomna ledamöterna till vårt kontor i Stockholm.

Veckans agenda: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2020-10-19-SYN_SV.html

Följ plenarsessionen live https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20201019-0900-PLENARY_vd

Hur ska vi förbättra den globala online-miljön? 
På tisdag röstar kammaren om hur digitala tjänster, inklusive online-plattformar och marknadsplatser, bör regleras. Genom den kommande lagen om digitala tjänster (”Digital Services Act”), som EU-kommissionen ska lägga fram i slutet av året, vill EU utforma den digitala ekonomins centrala delar, inte enbart på unionsnivå, utan även som normgivare för resten av världen, på samma sätt som man arbetat med dataskydd.

Följ debatten, idag kl. 17 https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20201019-0900-PLENARY_vd

Artificiell intelligens: Om en förarlös bil orsakar en olycka - vem är ansvarig?
I samband med debatten om digitala tjänster väntas parlamentet ge sin syn på hur EU bättre bör reglera artificiell intelligens, i syfte att främja innovation, etiska standarder och förtroendet för nya tekniker. Ett av förslagen berör ansvarsskyldighet, som skulle göra de som hanterar riskfylld artificiell intelligens strikt ansvariga för eventuell skada som kan orsakas. Reglerna bör omfatta skydd av liv, hälsa, fysisk integritet, egendom och betydande immateriell skada.

Följ debatten, idag kl. 17.00  https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20201019-0900-PLENARY_vd

Vem blir årets Sacharovpristagare? 
På torsdag kommer talmannen att tillkännage årets mottagare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet. Det är Europeiska unionens viktigaste utmärkelse för att hylla dem som gör insatser för de mänskliga rättigheterna. Årets finalister är: Den demokratiska oppositionen i Belarus; Guapinol-aktivisterna samt Berta Cáceres från Honduras; och ärkebiskop Najeeb Michaeel, Mosul, Irak.

Läs mer om Sacharovpriset och årets finalister: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2020-10-19/4/talmannen-tillkannager-arets-mottagare-av-sacharovpriset-for-tankefrihet

Vad ska EU fokusera på under 2021?
På tisdag eftermiddag debatterar Europaparlamentet EU-kommissionens föreslagna arbetsprogram för 2021.Det nya arbetsprogrammet innehåller EU-kommissionens planer på hur man vill främja EU:s återhämtning efter covid-19-krisen samt hur EU ska kunna bygga upp en motståndskraftig, koldioxidneutral och digitalt avancerad ekonomi.

Se debatten på tisdag kl. 15.00: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20201020-0900-PLENARY_vd

Framtidens jordbrukspolitik
Parlamentet väntas rösta om planerna på att göra EU:s jordbrukspolitik mer hållbar, motståndskraftig och flexibel, så att den även fortsättningsvis kan garantera en tryggad livsmedelsförsörjning.

Följ debatten, tisdag kl. 09.15 https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20201020-0900-PLENARY_vd

Europaparlamentets Sverigekontor vill också särskilt flagga för våra kommande evenemang:

Hur påverkas unga av coronapandemin?
En ny rapport av Eurofound visar att unga människors har påverkats mer av coronapandemin än andra åldersgrupper. Detta diskuterar vi den 23 oktober kl.11.00 med Europaparlamentarikerna Evin Incir (Soc&Dem) och Maria Walsh (EPP), Eurofound, SpunOut och Europaparlamentets kontor i Dublin. Samtalet är öppet för dig i nätverket Tillsammans i Europa och hålls på engelska. Anmäl dig här: https://europarl.europa.eu/ireland/en/about-us/webinar-being-young-in-the-covid-19-pandemic-23-october-2020

Nästa stopp Malmö – gymnasieelever ställer frågor till ledamöter av Europaparlamentet och EU-ministern
Nu är det elever vid Malmö Borgarskola tur att under 1,5 timme få ställa sina frågor direkt till Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP) och Jessica Stegrud (SD) samt EU-minister Hans Dahlgren. Den 23 oktober kl. 10.00 kan du följa utfrågningen direkt på vår Facebook sida här. Frågestunden är en del av Europaparlamentets digitala EU-skolturné, där elever från Europaparlamentets ambassadörsskolor får ställa frågor till EU-politiker. Nästa utfrågning äger rum den 4 november på Karolinska gymnasiet i Örebro.


Följ oss på sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 

 .
 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu