skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 5: Brexit, Förintelsens minnesdag och EU:s framtid

27-01-2020
 .
Riktning UK och EU
Riktning UK och EU
 

Under veckans plenarsession i Bryssel väntas Europaparlamentet ge sitt godkännande till Storbritanniens utträdesavtal ur EU. Ledamöterna kommer också att uppmärksamma minnesdagen av Förintelsen och ska dessutom diskutera EU-kommissionens lagstiftningsprogram för 2020.

Omröstning av brexitavtalet
På onsdag och torsdag håller Europaparlamentet en plenarsession i Bryssel och  under onsdagen kommer ledamöterna rösta om utträdesavtalet. När Storbritannien lämnar krymper Europaparlamentet från 751 till 705 ledamöter. Av de 73 platser som blir lediga genom att Storbritannien lämnar EU ska 27 platser omfördelas till andra länder. Sverige går då från 20 till 21 platser.

Läs om ratificeringsprocessen kring avtalet och om Europaparlamentets roll här: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646141/EPRS_ATA(2020)646141_EN.pdf
Omfördelningen av mandaten i Europaparlamentet efter Brexit: https://epthinktank.eu/2020/01/15/the-european-parliament-after-brexit/
Följ onsdagens livesändning: https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/schedule/

75 år sedan befrielsen av Auschwitz
I år är det 75 år sedan det nazistiska koncentrationslägret i Auschwitz befriades av de allierade. Liliana Segre, italiensk senator, överlevde Auschwitz och kommer att tala under onsdagens ceremoni om Förintelsens minnesdag.

Läs mer om hur EU uppmärksammar Förintelsens minnesdag. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614662/EPRS_BRI(2018)614662_EN.pdf
Följ onsdagens livesändning: https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/schedule/

Vad ska EU-kommissionen prioritera under 2020?
EU–kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommer att presentera sina prioriteringar för 2020 tillsammans med sina övriga kommissionärskollegor. Presentationen kommer att följas av en debatt där ledamöterna ger sin syn på vad som är viktigt under 2020.

Följ livesändningen på torsdag här: https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/schedule/

Framtidens EU diskuteras i Jean Monnet-huset
EU:s tre högsta ledare, Europaparlamentets talman David Sassoli, Europeiska rådets ordförande Charles Michel och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen,   sammanträder i veckan för att diskutera framtidens EU i Jean Monnet-huset utanför Paris, något som förväntats mynna ut i en två år lång konferens om EU:s framtid. Europas invånare kommer att bjudas in för att ge sin syn på vilka prioriteringar EU bör ha. Jean Monnet var en fransk utrikesminister och en av grundarna till det som kom att bli dagens EU. Monnets hus är idag ett museum öppet för allmänheten.

Mer om konferensen om EU:s framtid. här: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200109IPR69906/konferensen-om-eu-s-framtid-medborgarna-ska-fa-tycka-till
Mer om Jean Monnet-huset: https://www.europarl.europa.eu/visiting/sv/visitor-offer/other-locations/jean-monnet-house

Gemensam laddare kan bespara 51,000 ton elektroniskt avfall per år
Europaparlamentet kommer på torsdag att rösta om en resolution med målet att en gemensam laddare för alla mobiltelefoner ska bli verklighet. Förutom att vara praktiskt, förväntas den gemensamma laddaren bespara planeten 51,000 ton elektroniskt avfall per år.

Följ livesändningen på torsdag här. https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/schedule/

Den europeiska gröna given - löser vi klimatkrisen nu?
Missade du förra veckans plenarsammanträde i Europahuset om den gröna given med bland andra Europaparlamentariker Jessica Polfjärd (M) och riksdagsledamot Jens Holm (V)?  I så fall, se inspelningen i efterhand på vår facebooksida.

Resestipendium för journalister: Följ med till Strasbourg 10–13 februari
Är du journalist och intresserad av EU:s yttre gränser, kampen mot antisemitism, EU:s långtidsbudget, jämställdhet, eller illegal handel med husdjur? Det är några av de ämnen som kommer att diskuteras under plenarsessionen 10–13 februari, i Strasbourg. Våra resestipendier ger yrkesverksamma journalister möjlighet att bevaka Europaparlamentet på plats. Välkommen med din ansökan (deadline 28 januari). https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/resestipendium2020

Maximera ditt samhällsengagemang: Inspirationsmöte i Göteborg 20 februari
Vårt Tillsammans i EU–nätverk lär sig hur man kan påverka samhället under ett inspirationsmöte och utbildning om sociala medier i Göteborg den 20 februari. Mer information och anmälan på vår webbplats. https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/aktuellt/aktiviteter/aktiviteter2020/goteborg_20feb.html

Youth Network Event, Bryssel, 1617 mars 2020
Ungdomsorganisationer kan söka att delta i ett ungdomsevent i Bryssel 16–17 mars. Sista ansökningsdag är 2 februari. Evenemanget samlar ungdomsorganisationer från hela EU för att svara på frågor om hur Europaparlamentets samarbete, stöd och kommunikation med ungdomsorganisationer kan stärkas. Mer information och ansökan här: https://eurodesk.lu/2020/01/news/call-for-participants-16-17-march-2020-have-your-say-in-what-the-european-parliament-should-do-for-youth/  och här: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/youth_network_event_2nd?startQuiz=true&surveylanguage=EN

Följ oss i sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 .
 
 .

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu