skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 6 - EU:s framtid, ny mandatfördelning och coronaviruset

03-02-2020
 .
Gryning
Riktning UK och EU
 

En ny gryning för Europa - så uttryckte EU:s tre högsta ledare det förra veckan när de lanserade sina tankar om EU:s framtid efter Storbritanniens sorti. Detta nya kapitel börjar med att vi hälsar välkommen till Sveriges nya parlamentsledamot, Jakop Dalunde (MP). Coronaviruset, ekonomin och EU:s nya åklagarmyndighet, står också på agendan.   

EU:s framtida utveckling
I fredags presenterade Europaparlamentets talman David Sassoli, Europeiska rådets ordförande Charles Michel och Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sina prioriteringar för EU:s framtida utveckling. Storbritanniens EU-utträde innebär ett nytt kapitel i unionens historia och fredagens anföranden syftade till att blicka framåt mot de specifika inre och yttre utmaningar som måste hanteras under de kommande åren.

Se hela pressmedelandet: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200131IPR71508/utan-regler-far-bara-de-starkaste-foretrade-och-de-svagare-exkluderas

Debattartikel "En ny gryning för Europa" (på engelska) https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200131IPR71509/a-new-dawn-for-europe-op-ed-article-by-eu-presidents

Veckans citat: ”Varför vill alla splittra oss?”
Vid fredagens möte om EU:s framtid sade Europaparlamentets talman David Sassoli: ”Fråga er själva detta: varför försöker alla splittra oss i dag? Gemensamma regler försvarar svagare parter. I avsaknad av regler har de starkaste företräde. Kanske är de som vill splittra oss emot en värld med regler? Utan regler kommer de svagaste att exkluderas och det är något som EU inte vill” sade David Sassoli.

Se talmannens hela anförande: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe-statement-by-david-sassoli-ep-president_I183643-V_v  

Ny mandatfördelning: Välkommen Jakop Dalunde (MP)
Med anledning av Storbritanniens EU-utträde den 31 januari har antalet mandat i Europaparlamentet minskat. Nu har Europaparlamentet 705 platser i stället för 751, eftersom 46 av de 73 brittiska mandaten sparas inför eventuella framtida utvidgningar av EU. De 27 övriga mandaten har delats ut till 14 EU-länder, varav Sverige är ett. I EU-valet den 26 maj förra året fick Miljöpartiet det tjugoförsta mandatet, som Jakop Dalunde tillträdde den 1 februari. Dalunde var Europarlamentariker för Miljöpartiet under de tre sista åren av förra mandatperioden.  

Mer om omfördelningen av mandaten: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200130IPR71407/omfordelning-av-platser-i-europaparlamentet-efter-brexit

Står EU rustat för Coronaviruset?
Denna vecka sitter ledamöterna i utskottsmöten och gruppmöten. Miljöutskottet, som också ansvarar för hälsofrågor, kommer idag att träffa Andrea Ammon, chef för  Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, en EU-myndighet med säte i Solna, Stockholm. Han kommer att förhöras om EU:s motståndskraft mot Coronaviruset.

Följ livesändningen av utskottsmötet, måndag kl. 15:00: https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20200203-1500-COMMITTEE-ENVI

Hur ska du stoppa ekonomin från att stagnera, Madame Lagarde?
På torsdag kommer utskottet för ekonomi och valutafrågor att anordna en debatt med  Christine Lagarde, chef för Europeiska centralbanken (ECB). Ledamöterna förväntas ställa frågor om monetär politik, spänningar inom världshandeln, kryptovalutor och hur ECB ska bidra till klimatmålen.

Se utfrågningen av Christine Lagarde, torsdag kl. 9:00: https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20200206-0900-COMMITTEE-ECON


Uppbyggnaden av Europeiska åklagarmyndigheten
Europeiska åklagarmyndigheten håller på att upprättas och förväntas vara i full drift i slutet av 2020 eller början av 2021. Åklagarmyndigheten ska vara ansvarig för att utreda, lagföra och väcka talan mot förövare av brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. EU:s chefsåklagare Laura Codruţa Kövesi kommer att ge utskottet för Medborgerliga fri- och rättigheter, den senaste uppdateringen.

Följ utskottets diskussion med Laura Codruţa Kövesi. torsdag kl. 9:00:https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20200206-0900-COMMITTEE-LIBE

Maximera ditt samhällsengagemang
Välkommen på inspirationsmöte och utbildning om sociala medier i Göteborg den 20 februari. Mötet är öppet för alla som är intresserade av nätverket "Tillsammans i Europa" och vill lära sig mer om påverkan och engagemang i sociala medier.  

Mer information och anmälan på vår webbplats: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GBG20februari

Ökat inflytande för EU-medborgare
Den 1 januari 2020 trädde nya regler för det Europeiska medborgarinitiativet i kraft. Syftet med de nya reglerna är att öka förtroendet för medborgarinitiativet och användningen av  verktyget, som ger medborgare möjlighet att påverka EU:s politiska dagordning. När ett initiativ har nått en miljon underskrifter måste EU-kommissionen ta ställning till det.

Läs mer om medborgarinitiativet: https://europa.eu/citizens-initiative/_sv

 

Pressresor till Strasbourg
Nu har vi öppnat ansökan för pressresor till Strasbourg i mars till juni 2020. Du som är yrkesverksam journalist kan ansöka om resestipendium. Det går också att delta på egen bekostnad. Länk till mer information och ansökan hittar du här: https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/press_media/pressmeddelande/pressmeddelanden2020/pressresavt20.html

Följ oss i sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 

 .
 
 .

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu