skip to content
 
 
 

Nyhetsbrev vecka 9 - Utskotten omvärldsspanar

24-02-2020
 .
Bättre tillsammans
Bättre tillsammans
 

Den här veckan är en så kallad grön vecka i Europaparlamentet, vilket innebär externt parlamentariskt arbete för ledamöterna. 

Inledningsvis vill vi passa på att tipsa om våra kommande evenemang: 

Sällsynta sjukdomar - 6 mars

Idag lever ungefär 30 miljoner människor i EU med en sällsynt sjukdom. Välkommen på panelsamtal den 6 mars om sällsynta sjukdomar och EU:s betydelse i denna fråga. Medverkar gör bland andra Europaparlamentariker Karin Karlsbro (L). Glöm inte att anmäla dig här: https://eu-och-sllsynta-sjukdomar.confetti.events/

Internationella kvinnodagen - 6 mars

Hur sätter vi stopp för mäns våld mot kvinnor? Hur kan kvinnor påverka klimat- och miljöpolitiken? Hur går det i övrigt med arbetet med FN:s Pekingplattform och hur kan EU bidra? Välkommen på panelsamtal den 6 mars.  Medverkar gör bland andra Europaparlamentarikerna Evin Incir (S), Arba Kokalari (M) och Alice Bah Kuhnke (MP). Länk till inbjudan: https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/aktuellt/aktiviteter/aktiviteter2020/pekingplattformen-f-r-jamstalldhet-vad-kan-eu-bidra-med-.html

Hej Lundabor, ses vi den 5 mars?

Välkommen på inspirationsmöte och utbildning om sociala medier i Lund den 5 mars. Mötet är öppet för alla som är intresserade av nätverket "Tillsammans i Europa" och vill lära sig mer om påverkan och engagemang i sociala medier.  Mer information och anmälan på vår webbplats: https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/aktuellt/aktiviteter/aktiviteter2020/lund_5mars.html

Var med och tävla om Europeiska medborgarpriset!

Har du själv eller en organisation du är med i, gjort en insats för den europeiska integrationen? I så fall, välkommen att vara med och tävla om Europeiska medborgarpriset som Europaparlamentet delar ut varje år. Projekt som kan tävla om priset handlar till exempel om att främja bättre ömsesidig förståelse och närmare integration mellan medlemsländernas invånare eller underlätta gränsöverskridande eller transnationellt samarbete inom Europeiska unionen. Läs mer om tävlingen här: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sv/be-heard/prizes

Den här veckan är flera delegationer på resande fot. Europaparlamentets delegationer upprätthåller och utvecklar parlamentets internationella kontakter och bidrar till att förstärka Europeiska unionens roll och synlighet i världen.

Handelshinder mellan EU och USA står på dagordningen när ledamöter från Utskottet för internationell handel besöker Washington D.C.

Konflikter, flyktingar och samarbetet mellan EU och Turkiet står i fokus när ledamöter från Utskottet för utrikesfrågor besöker Ankara och Mardin.

Dataskydd, AI och kampen mot terrorism står på dagordningen när en delegation från Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor besöker Washington D.C. och Boston.

Veckans möteskalender hittar du här: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/weekly-agenda

Följ oss i sociala medier!
Europaparlamentets kontor i Sverige har flera olika konton i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Välkommen att följa och kommentera!

 .
 
 .

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Mejla oss på epstockholm@ep.europa.eu